background img
Tem 3, 2018
62 Views

Nur Bilge Criss – Isgal Altinda Istanbul (1918-1923) Kitabını İndir

Written by

Nur Bilge Criss – Isgal Altinda Istanbul (1918-1923) Kitabının Özeti

Osmanlı İmparatorluğu ile itilaf Devletleri arasında 30 Ekim 1918’de Mondoros Mütarekesi’nin imzalanmasından kısa süre sonra İstanbul işgal edildi. Yabancı işgaline ve ülkenin kaçınılmaz görünen parçalanmasına karşı İstanbul’da güçlü bir direniş kök salmaya başladı. Örgütlüğü ve kararlılığı gitgide artan bu direniş, etkin bir yeraltı hareketine dönüştü. Bilge Criss, elinizdeki araştırmasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına varan mücadeleye katkıda bulunan pek çok unsurdan biri olan bu hareket üzerinde duruyor.

Nur Bilge Criss – Isgal Altinda Istanbul (1918-1923) Kitabını İndir

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir