Nizamülmülk Siyasətnamə Kitabını İndir

tarafından
15
Nizamülmülk Siyasətnamə Kitabını İndir

Nizamülmülk Siyasətnamə Şərq tarixində müdrik, uzaqgörən vəzir deyəndə iki şəxs ağıla gəlirsə, biri Nizamülmülkdür. Məşhur Səlcuqlu sultanları Alparslan va Məlikşahın vəziri olmuş bu şəxs dövlətin iqtisadi qüdrətinin artmasında, qoşunun möhkəmlənməsində, ölkənin mədəni həyatında çox mühüm rol oynayıb.