background img
Şub 11, 2018
67 Views

Niyazi Berkes Turkiye’de Cagdaslasma Kitabını İndir

Written by

Niyazi Berkes  Turkiye’de Cagdaslasma Türkiye’de muasırlaşma sürecinin gelişimini izleyen bu araştırma, 18.asrın başlarından Cumhuriyet rejiminin kuruluşuna dair geçen olaylarıntarihi olarak yazılmamıştır. Cumhuriyet’in duyurunundan sonraki dönemin tarihi dedeğildir. Tarihsel olaylar burada Cumhuriyet’e gelişin önkoşulları olarakoynadıkları roller açısından bulunmuşlardır.Bu eserin başta gelen emeli, sözü edilen asırlar içinde geçen iç ve dışolayların nasıl mecburi olarak bir millet birimine dayalı Cumhuriyet rejiminingelmesi doğrultusunda aktığını göstermektir. Cumhuriyet’in duyurunundan sonrakisiyaset, ekonomi ve kültür meselelerinin başlangıçları bu araştırmanın vardığısonuçlar olacaktır. Bilhassa siyasal ekonomik gelişmelerle din – anane sorunlarıarasındaki ilişkileri, bugün bu neticelerin doğru olarak tespit etmesi iletartışabiliriz.Türkiye’de Modernleşme bir eser olarak Cumhuriyet’in doğuşunun 50.yıldönümünün kutlandığı senede yayımlanmak üzere yazılmıştı. Cumhuriyet’indoğuşu senelerinin kuşağından gelen bir kişi olarak o yıldönümünün kutlanmasınaböyle bir araştırma ile katkıda bulunmak yazı ve öğretim hayatımın en tabii, enmutlu göreviydi. Ayrı mertebeleri tartışırken bugün karşılaşılan toplum, devlet veuygarlık meselelerinin orijinlerinin sanıldığından çok derinliklerde olduğunugördükçe “devrim” kavramının yüzeysellikten kurtarılması zorunluluğu daha çokbeliriyor. Tarihe müracaat etme bize ancak bugüne ve yarına daha geniş bir çerçeveiçinde bakma imkanı sağlama açısından faydalı olabilir. Bu araştırmada varılansonuç, olayların kendilerini tarih süreci süresince gözlemlemenin ister istemezvardığı neticedir.Önceden, 1964’te The Development of Secularism in Turkey isimi altındaİngilizce olarak yayınlanmış olan bu yapıtın Türkçesinin Cumhuriyet’in 50.yıldönümü için hazırlanması çalışmaları arasında İngilizcesi üzerine çıkaneleştirileri izleyememiştim. Daha sonra bunu yapacak vaziyete geldiğim zamanhepsinin pozitif yazılar olduğunu gördüğüm halde, İngiltere’de Türkiye’ninbugünkü siyasa, parti ve din konularında uzman sayılan bir yazarın onlardanayrıldığını gördüm. Ona göre ben Osmanlı – Türk tarihini anatomi masasınayatırarak istediğim gibi kesip biçmiş, istediğim neticeleri çıkarmıştım. Böyle birsavı elinizdeki yapıtın kapsamına ve düzeyine eşit denecek bir araştırmayapmadan kendi şahsi eğilimine ve inancına göre yapmıştı. Ona göre,Cumhuriyet’in laiklik ilkesi ne gözden geçirdiğimiz sürecin doğal bir neticesidir,ne de Müslüman Türk toplumunun istek ve eğilimine uygundur.Son yıllar içinde Cumhuriyet’in ana ilkelerine karşıt eylemlere eğilimli olanparti siyasetlerinin yanını tutan bir kişi için böyle bir görüşün ileri sürülmesidoğaldır. Ancak, bu yapıtın yazarı olarak Türkçesinin bu ikinci yayımlanışıamacıyla düzeltmeler yapmak için onu satır satır yine okuduğum vakit,incelediğim oluşumun nasıl kaçınılmaz bir yolda ve istikamette sözünü ettiğim ilkeleredoğru geldiğini gördüm. Bu geliş öyle bir zorunlulukla olmuştur ki onubeğenmeyerek “başka veyahut tersine bir istikamette olmalıydı” inancı ile ele almak içinbir kimsenin ya tarih olaylarını bilmemesi, ya kişisel bir eğilimin tesiri altındabulunması, ya da tarihe çağdışı bir açıdan bakması gerekir.Ancak, “son senelerin bazı olayları bu nitelendirdiğim kişinin haklı olduğunugöstermez mi?” sualini da cevaplamak zorundayız. Ben, Türk çağdaşlaşmasınıngeçmişinin inip çıkışlarına dayanarak bu yayımlanışın önsözünde yeniden ilerisürüyorum ki, ne denli geri dönme gayretleri olursa olsun hiçbiri tarihsel oluşumudurduramayacaktır. Tersine, daha da ileriye itecektir. Bu yapıtı okuyun, kaç kezböyle geriye dönük çabalar olduğunu, kaç defa hepsinin saman alevi gibi sönerekdaha ileriye doğru atılımlara sebep olduğunu göreceksiniz.

Niyazi Berkes Turkiye’de Cagdaslasma Kitabını İndir

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir