background img
Şub 13, 2018
69 Views

Niyazi Berkes 200 Yıldır Neden Bocaliyoruz Kitabını İndir

Written by

Niyazi Berkes  200 Yıldır Neden Bocaliyoruz Türkiye ‘nin bugün karşılaştığı problemler, BirinciCihan Savaşı ‘ndan sonra net olarak gerçekleştirmeyigöze aldığı toplum ve muasırlık devriminin tamamlanmamışolması yüzünden, İkinci Cihan Savaşı ‘ndave ondan sonraki senelerde ortaya çıkarak, bu devriminyürütülmesine karşı çevrilmiş bulunan hareketlerinyarattığı sonuçlardır. Şu halde, bugünkü meselelerindoğru bir teşhisini yapmak, pozitif çareleri bulabilmekiçin bu devrimin gerçek niteliğini ve onu durdurankuvvetlerin neler olduğunu anlamak gerekir.Bu devrimin niteliğinin anlaşılması için de onu dahaöncelerden hazırlayan tarihi akışı gözden geçirmeyifaydalıbuluyoruz. Konuya tarihsel bir açıdan giriş­mekle gidişin ne olduğunu, bu gidişi köstekleyen engellerinneler olduğunu, bu engelleri kaldırmak yolundageçmişte yapılan gayretleri, bunların nasıl devir deviraz çok farklarla tekrarlanıp durduğunu göreceğiz.Böyle az çok farklarla tekrarlanmalar varsa, demek kiTürk Devrimi ‘nin gelişmesini köstekleyen ve hem de ga-rip bir çelişme yapıtı olarak bu gelişme uğruna yapı­lan şeyleri milli varlık için zarar veren bir hale sokan birtakımbelirli etkenler vardır.Bunun için bu yazıların emeli, Türk evriminin vezaman vakit yapılan devrimlerin tarihini yazmak de­ğil, bu gelişimin ana sorununu yakalamak, bunun çö­zümlenmesi için yapılan girişimleri hırpalayan veya tesirsizhatta bazen zararlı bir hale sokan koşulları tespitetmektir. Bu yolda verilecek genel kararlar detay­lara ait olaylarla desteklenen incelemelerimize dayanmaktadır.

Niyazi Berkes 200 Yıldır Neden Bocaliyoruz Kitabını İndir

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir