background img
Ağu 17, 2018
54 Views

Negatif Örgütsel Davranış Kitabını İndir

Written by

Negatif Örgütsel Davranış Kitabının Açıklaması:

Negatif Örgütsel Davranış

Bu kitapta, 21. yüzyılın iş dünyası, örgütleri ve çalışanları açısından önem taşıdığı düşünülen negatif örgütsel davranışlar kuramsal açıdan incelenecek ve bu davranışların bireysel ve örgütsel açıdan önemleri üzerinde durulmuştur.

&bull Narsisizm kavramı, narsisist kişiliğin nedenleri ile narsisizm ile ilgili uluslararası ve ulusal araştırmalar, &bull Psikolojik sözleşme ve psikolojik sözleşme ihlali kavramları, özellikleri, türleri ile psikolojik sözleşme ihlalinin nedenleri ve sonuçları, &bull Tükenmişlik kavramı, önemi, modelleri, boyutları, nedenleri ve etkileri, &bull Örgütsel sinizm kavramı, boyutları, kavram ile ilgili kuramlar, nedenleri, etkileyen faktörler ile örgütsel sinizm konusunda yapılmış önemli araştırmalar, &bull Örgütsel politika kavramı ve sonuçları, &bull Örgütsel çatışma kavramı, önemi, gelişimi ve türleri, öncül ve ardılları ile örgütsel çatışma yönetimi tartışılan konular arasındadır.

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir