Necip Fazil Kisakurek – Vahiduddin Kitabını İndir

tarafından
12
Necip Fazil Kisakurek – Vahiduddin Kitabını İndir

Necip Fazil Kisakurek – Vahiduddin Kitabını İndir

Mahut güruhun hakikati kaf dağının ardına gizlemeye çalışması, bunu da çeşitli martavallara ve yalanlara bağlayarak tarihimizin en ince ve nazik, bu sebeble de en hassas devrini/olaylarını barındıran “Vahdettin Devri” ni ketmetmesi yıkımımızın ve ukubetimizin kendi içimizden olanlarca verildiğine ait bir örnek! Ve hakikati perdeleme, deveyi cüce gösterme, İstanbul’u Fatih’in fethetmediğini, şu ana kadar kimsenin ölümsüz olarak yaşamamasının bundan sonra ölümün herkesin başına geleceğine kanıt olmayacağını öne sürmek gibi komik fikirlere karşı hak sahibine hakkını veren üstadın “Sultan Vahidüddin” kitabı yalan tarihin gerçek yüzünü göstermektedir.

Sultan Vahdettin ve M.Kemal’in birbiriyle olan temasları neticesindeki tüm ahvali, lafzları laboratuvar katiyetiyle inceleyen ve sarraf hassasiyetiyle yalanları temizleyip tarihimizi kıymetlendiren bir yapıt tarihi tez olarak şunu iddia ve kanıtlamaktadır: Mondros’tan sonraki ulusal hareketimiz ve şahlanışımız M.Kemal Paşa’nın bizzat kendi fikirleri olmayıp tamamiyle S.Vahdettin’e aittir.Ve Vahdettin, vatan haini değil, tam tersine davanın M.Kemal aracılığı ile tüm yurdu abluka etmesini sağlayan vatan arkadaşıdır.