Necip Fazil Kisakurek – Tarih Boyunca Buyuk Mazlumlar Kitabını İndir

tarafından
13
Necip Fazil Kisakurek – Tarih Boyunca Buyuk Mazlumlar Kitabını İndir

 Necip Fazil Kisakurek – Tarih Boyunca Buyuk Mazlumlar

“Mazlum, her dinde, her inanış tarzında bulunabilir. Hem de hiçbir şeye inanmayan insanda, insan şöyle dursun, hayvanda dahi… Mazlum, kendi haline göre değil, zulmediciye nisbetle sıfatlanandır” N.F.K.İşte, “Tarih Süresince Büyük Mazlumlar”, bu ölçüye uyan, her ulus ve her cinsten mazlumun bir araya toplandığı, dünya edebiyat tarihinde örneği pek bulunmayan yapıt…Büyük Yunan Feylesofu Sokrates´ten başlayarak, İsa dininin mazlumları, İslâmın ilk kurbanları, Peygamber torunu iki şehit Hazreti Hasan ve Hüseyin, Haccac´ın zulümleri, İmam-ı Azam ve diğer mezhep imamları, Mansur, Jan Dark, Cem Sultan, San Bartelomi Kurbanları, Genç Osman, Jan Kalas, Büyük Fransız İhtilali kurbanları, Dreyfus ve İttihat Terakki cinayetleri…Hak olan inanış sahibi mazlumların bu arada Şehit ve öz nefsleriyle ulaşılmaz bir makam sahibi olduğunun altını hassasiyetle çizen Necip Fazıl, “esere ait bütün değer kararlarını, her türlü değer ölçüsünün, bekçisiz ve savunucusuz, uçup gittiği manevî bir yangın yeri arsasında rüzgara salıveriyorum” dediği Takdim yazısında, bu hüzünlü satırların devamını şöyle getirir:“Tarihî zulüm ve mazlumluk dâvasına büyük bir giriş diye kabul edebileceğiniz bu yapıtın, aynı çapta bir de çıkış noktası olmalıydı. Belki bir gün o da olur. Fakat bir takım vakit ve mekanlarda öyle sokaklar görülmüştür ki, girseniz de, tam içine dalacağınız evin önüne gelince geriye dönmek zorunda kalırsınız. Ve mazlum, söz ettikleriniz midir, siz misiniz, ayırt edemezsiniz.”