Murat Çulcu – Spekülatif Marjinal Tarih Tezleri Kitabını İndir

tarafından
36
Murat Çulcu – Spekülatif Marjinal Tarih Tezleri Kitabını İndir

Murat Çulcu – Spekülatif Marjinal Tarih Tezleri Kitabının Özeti

Çulcu’nun yapıtının “Özgünlüğü”, adıyla başlıyor. Farklı bir bakış açısı, tarihsel olguların başka bir boyutunu görme, gösterme, değerlendirme çabası, iplerin ucunu ustalıkla birleştirerek birbirleriyle ilgisizmiş gibi görünen tarihsel olgular arasındaki “gizli bağı” yalın bir dille gözler önüne seriyor.

Spekülatif Marjinal Tarih Tezleri, “eğer”lere yer veren bir tarih anlayışı değil. “Şöyle olsaydı böyle olurdu” gibi bir bakış açısıyla ele almıyor olguları. Yaşanmışı yaşanmış olarak saptayıp, olguları kaygan değil sağlam bir zemine oturtmaya çalışıyor. Tarihsel arka planı, “azmettirici” unsurları sahnenin önüne çıkarıyor. Oyunculardan çok yapımcıların üzerinde duruyor.

Roma İmparatorluğu’ndan günümüzün “Yeni Dünya Düzeni’ne dek uzanan ikibin yılı aşan bir tarihsel süreci zengin bir kaynak taramasıyla ele alıyor, aynı zaman aralığında farklı coğrafyalarda neler olup bittiğini, bunların birbirleriyle ilişkisini adeta bir kamera ile tarıyor ve “belirleyici” olana “zoom” yapıyor.

“Marjinal Tarih Tezleri benim için tarih zemininde bilardo oynamak gibi bir çalışma oldu. Istakanın her darbesinde toplar nasıl ki hep farklı konum alıyorsa, beş bin yıllık bir süreçte cereyan eden olaylar da her irdelemede farklı bir görünüm kazanıyordu.

Roma İmparatorluğu’nun yıktığı Kartaca’nın mirasçısı Uluslararası Ticaret Oligarşisi’nin Yeni Dünya Düzeni Kartaca modeli bir adem-i merkeziyet anlayışına dayandırması

veya

Musevilerin Tanrısını yok etmek için binlerce Musevi ve Hıristiyan’ı katleden putperest Roma’nın, sonunda Musevilerin Tanrısını sahiplenip yüzyıllarca Musevilere ve Hıristiyanlara kan kusturması gibi…

Marjinal Tarih Tezleri, tarihin makyajsız hali sayılabilir…”
-Murat Çulcu-

Murat Çulcu – Spekülatif Marjinal Tarih Tezleri Kitabını İndir