Mukaddime – İbn-i Haldun Kitabını İndir

tarafından
12
Mukaddime – İbn-i Haldun Kitabını İndir

Mukaddime, İbn-i Haldun’un en tanınmış yapıtıdır. Tarih, iktisat, sosyoloji,politika gibi bir hayli sosyal bilim için temel teşkil eden görüşleri içinde barındırır.Mukaddime bir kitabın asıl metninden evvelki yazısı, önsözü mananına gelir. Klasik kaynaklarda “mukaddimetu’l-kitâb” ve “mukaddimetu’l-ilim” olarak ikiye ayrılır. Birincisi kitaba bir giriş, ikincisi ise yapıtın ait olduğu ilim dalı konusunda temel bilgilerin verilmesini amaçlar. Mukaddime yerine “İftitâh”, “Fâtihatu’l-Kitâb”, “Tavtıe”, “Temhîd”, “Tasdîr”, “Dîbâce” ve “Medhal” gibi terimler de kullanıldığı olur. Bu giriş yazısına “konuyu okuyucuya takdim eden, arz eden” mananında Mukaddime denildiği gibi, yapıtın başında öncelikle yer alan, öne geçirilen mananında Mukaddeme de denilir.

Mukaddime – İbn-i Haldun Kitabını İndir