Muğribü’l-İzhar Kitabını İndir

tarafından
39
Muğribü’l-İzhar Kitabını İndir

Muğribü’l-İzhar Kitabının Açıklaması:

Muğribü’l-İzhar

İmâm Birgivî Hazretlerinin Nahiv İlmine Dâir Yazmış Olduğu, Osmanlı Medreselerinde Ders Kitabı Olarak Okutulan Ve Halk Arasında İzhâr İsmi İle Meşhur Olan Netâicü’L-Efkâr Adlı Kitabının En Meşhur Mu’Ribidir. İ’Râb; Kelime Ve Fiillerin Sonunda Bulunan Harf Veya Harekelerin Değişmesi Ve Bu Değişikliğin Sebeblerini Öğreten İlimdir. Bu Kitap Da İzhâr Kitabında Geçen Bütün İbârelerin Âmil, Ma’Mûl Ve Îrâblarını Tek Tek Beyân Etmekte Ve Talebelere Terkîb Seçmeyi Kolay Hale Getirmektedir. İzhâr Kitabını Okuyan Ve Okutanlar İçin Mühim Bir Yardımcı Eserdir.