Molla Cami Kitabını İndir

tarafından
54
Molla Cami Kitabını İndir

Molla Cami Kitabının Açıklaması:

Molla Cami

İbn-İ Hâcib Hazretlerinin İlm-İ Nahv’E Dâir Yazdığı Kâfiye Adlı Eserin Şerhidir. Şerhin İsmi El-Fevâidü’Z-Ziyâiyye’Dir. Vefatından Birkaç Ay Önce Hayatta Kalan Tek Oğlu Ziyâeddin Yûsuf İçin Yazdığı Ve 11 Ramazan 897 Yılında Tamamladığı Bu Kitap, Şârihin Lakabı Olan Molla Câmî Veya Sadece Câmî Adıyla Da Tanınmıştır. Şerh, Osmanlı Medreseleriyle, İslâm Âlemindeki Diğer Medreselerde Eskiden Ders Kitabı Olarak Okutulduğu Gibi Günümüzde De Kadîm Usûle Göre Arapça Öğreten Yerlerde Bu Gelenek Sürdürülmektedir. Bu Eser Üzerine Şerh Ve Hâşiyeler Yazılmıştır. Lisânı Arapça’Dır.