background img
Ağu 26, 2018
97 Views

Molla Cami Kitabını İndir

Written by

Molla Cami Kitabının Açıklaması:

Molla Cami

İbn-İ Hâcib Hazretlerinin İlm-İ Nahv’E Dâir Yazdığı Kâfiye Adlı Eserin Şerhidir. Şerhin İsmi El-Fevâidü’Z-Ziyâiyye’Dir. Vefatından Birkaç Ay Önce Hayatta Kalan Tek Oğlu Ziyâeddin Yûsuf İçin Yazdığı Ve 11 Ramazan 897 Yılında Tamamladığı Bu Kitap, Şârihin Lakabı Olan Molla Câmî Veya Sadece Câmî Adıyla Da Tanınmıştır. Şerh, Osmanlı Medreseleriyle, İslâm Âlemindeki Diğer Medreselerde Eskiden Ders Kitabı Olarak Okutulduğu Gibi Günümüzde De Kadîm Usûle Göre Arapça Öğreten Yerlerde Bu Gelenek Sürdürülmektedir. Bu Eser Üzerine Şerh Ve Hâşiyeler Yazılmıştır. Lisânı Arapça’Dır.

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir