background img
Ağu 25, 2018
91 Views

Mir’atü’l-Üsul Fi-Şerh-İ Mirkati’l-Vü 2. Cil Büyük Kitabını İndir

Written by

Mir’atü’l-Üsul Fi-Şerh-İ Mirkati’l-Vü 2. Cil Büyük Kitabının Açıklaması:

Mir’atü’l-Üsul Fi-Şerh-İ Mirkati’l-Vü 2. Cil Büyük

Osmanlı Âlimlerinden Molla Hüsrev Hazretleri, Fıkıh Usûlüne Dâir Önce Mirkâtü’L-Vusûl İsimli Muhtasar Bir Eser Yazmış, Daha Sonra Bu Eseri Fahru’L-İslâm Pezdevî Hazretleri’Nin Usûl-İ Fıkhı’Nı Esas Alarak Mir’Âtü’L-Usûl İsmiyle Şerhetmiştir. Eser Bir Mukaddime Ve İki Maksat (Kısım) İhtiva Etmektedir. Birinci Maksat, Edille-İ Şer’İyye, İkinci Maksat İse Ahkâma Dâirdir. Kitabın Hâmişine İzmîrî, Tarsûsî, Abdürrezzâk Gibi Meşhur Ve Mûteber Birçok Usûl Kitabından Alınan Îzâhlar Derç Edilerek Müşkil Kısımlar Anlaşılır Hale Getirilmiştir. Osmanlı Medreselerinde Ders Kitabı Olarak Okutulmuştur.

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir