Mehmet Saray – Türkiye ve Yakın Komşuları Kitabını İndir

tarafından
36
Mehmet Saray – Türkiye ve Yakın Komşuları Kitabını İndir

Mehmet Saray – Türkiye ve Yakın Komşuları Kitabının Özeti

“Türkiye ve Yakın Komşuları” adlı bu çalışmayı hazırlamamın en büyük nedeni, aydınlarımızı, kamuoyunu ve sevgili gençlerimizi Türkiye’nin komşuları hakkında bilgilendirmek ve yakın çevremizde olup bitenlere dikkatlerini çekmektir. Herşeyden evvel şu gerçeği unutmamamız gerekir: Türk milleti Orta Doğu, Balkan ve Kafkas ülkelerinin halkları ile geçmiş- te uzun asırlar birlikte yaşamıştır. Bu birliktelik nasıl ve kimler tarafından bozulmuştur, bunu bilmek ve unutmamak gerektiğine inanıyorum. Türkiyemizin coğrafî ve stratejik konumunu unutmadan, çevremizde neler olup bittiğini, dış güçler tarafından neler yapılmak istendiğini, bu güzel ülkenin onurlu insanları olarak onları bilmek mecburiyeti, bizler için ekmek-su kadar önemli bir ihtiyaçtır.

Birlikte yaşadığımız bu bölgenin insanlarını bizlerden ayırmak isteyen emperyalist güçlerin ülkemizi haritadan silmek istemelerine karşılık Ata- türkümüzün önderliğinde verdiğimiz onurlu mücadeleyi ve bu Cumhuriyeti nasıl kurduğumuzu unutmamamız lâzım. Cumhuriyeti kurduktan sonra bize yapılan düşmanlıkların intikamını almak yerine, herkese dostluk elini uzatan Atatürk’ün dış politikasını iyi etüd etmemiz gerektiğini lütfen hatırdan çıkarmayalım. Atatürk’ün ölümünden sonra “Türk Dış Politikası’nın nasıl bir seyir takip ettiğini hatırlayarak bugünlere nasıl geldiğimizi tetkik edelim, düşünelim derim. İşte bu bilgi ve düşünceler çerçevesinde Türkiye’nin sınır komşuları olan ülkelerde neler olup bittiğini dikkatlice incele mek durumunda olduğumuzu unutmayalım. Atatürkçü düşünce çerçeve sinde iyi yetişmeniz için 35 yılını sizlere severek veren bir hocanız olarak ey sevgili gençler, sizlere diyorum ki: “Türkiye’nin ve Türk milletinin birliğinden ve bütünlüğünden taviz vermeden lütfen komşu ülkelerde neler olup bittiğine dikkat ediniz.” Çünkü bu gelişmeler sizler için, ülkemiz için son derece önemlidir. – Prof. Dr. Mehmet SARAY

Mehmet Saray – Türkiye ve Yakın Komşuları Kitabını İndir