Makro İktisat Kitabını İndir

tarafından
55
Makro İktisat Kitabını İndir

Makro İktisat Kitabının Açıklaması:

Makro İktisat

İİBF mezunlarının A Grubu kadrolarda istihdam edilebilmeleri için bir dizi sınavdan geçmek zorunda oldukları ülkemizde öğrencilerin çoğunluğu ancak mezun olduktan sonra KPSS ve Kurumlar Sınavı gerçekliğinin farkına varmaktadır. Bu geç kalış ise başta zaman kaybı olmak üzere birçok maliyeti de beraberinde getirmektedir.

Bu gerçekten yola çıkılarak kaleme alınan bu eserin temel amacı öğrencileri mümkün olan en erken zamanda KPSS ile tanıştırmak ve bu konuda bilinçlenmelerine yardımcı olmaktır. Bu bağlamda kitaba iki fonksiyon birden yüklenmiştir. Kitap, hem lisans düzeyinde bir Makro İktisat kitabı hem de makro alanda KPSS’ye hazırlık kitabı özelliğini birlikte taşımaktadır. Lisans düzeyindeki teorik bilgiler KPSS formatında yazıya dökülmüştür.

İki dönemlik olarak dizayn edilen kitap 18 bölümden oluşmaktadır. Her bölümün sonunda KPSS ve Kurumlar Sınavlarında sorulmuş örnek soruların açıklamalı çözümlerine yer verilmiştir. Ayrıca herbiri 25 sorudan oluşan 10 Genel Deneme seti oluşturulmuştur.

Konu Başlıkları Temel Kavramlar ve İlişkiler Milli Hasılanın Ölçülmesi ve Hesaplama Yöntemleri İstihdam ve İşsizlik Enflasyon ve İlgili Konular Tüketim ve Tüketim Teorileri Yatırım ve Yatırım Teorileri Dışa Kapalı Ekonomilerde Milli Gelir Dengesi Dışa Açık Ekonomilerde Milli Gelir Dengesi Dışa Kapalı Ekonomilerde IS–LM Modeli Dışa Açık Ekonomilerde Is–LM–BP Analizi Toplam Talep–Toplam Arz (AD–AS) Modeli