background img
Tem 9, 2018
67 Views

M. Yusuf Güven – Hayat Kaynağımız Namaz Kitabını İndir

Written by

M. Yusuf Güven – Hayat Kaynağımız Namaz Kitabının Özeti

Namazı kılmanın ana gayesi ve temel maksadı, Allah’ın rızasına nail olmak, sadece O emrettiği için kılmak ve bu duyguya başka maksatları karıştırmamaktır. Fakat biliyoruz ki ibadetlerin beraberinde getirdiği bir takım hikmet ve kazançlar da vardır.

“Namaz insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar.” (Ankebût, 29/45) gibi bazı ayetler ve Allah Resûlü’nün bağırsak rahatsızlığı çeken Ebû Hureyre’ye, “Kalk, namaz kıl. Zira namazda şifa vardır.” (Müsned, 2/390) tavsiyesi gibi bir takım hadisler, bizlere namazın hikmetlerini araştırma, Rabbimizin rızasını kazanmaya vesile olması haricinde insanlara kazandırdığı bir takım faydalarını inceleme azmini veriyor.

Bu çalışmada, namazın kazandırdığı en önemli kazancın başta insanı Rabbisine yönlendirmesi olduğu, bundan başka diğer bir takım hikmetleri, faydaları, semereleri ve insana kazandırdığı rûhî, tıbbî, ferdî ve sosyal faydaları üzerinde duruluyor.

Ayrıca namazdaki hareketlerin insan için ne anlam ifade ettiği, namazı hangi duygular içinde kılmak gerektiği, namazdaki her bir rüknün iç anlamı ve kişinin kendisini namaza verebilmesinin yolları anlatılıyor.

M. Yusuf Güven – Hayat Kaynağımız Namaz Kitabını İndir

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir