M.Y.O. İçin Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi – Ferudun Kaya Kitabını İndir

tarafından
38
M.Y.O. İçin Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi – Ferudun Kaya Kitabını İndir

M.Y.O. İçin Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi – Ferudun Kaya Kitabının Açıklaması:

M.Y.O. İçin Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi – Ferudun Kaya

1: Bölüm: Dış Ticaret İşlemleri: Dış ticarette temel kavramlar; …
1. Konu: Belgeler: Ticari Belgeler, Taşıma Belgeleri, Dolaşım Belgeleri, Diğer Belgeler; …
2. Konu: Teslim Şekilleri: E ve F Grubu Teslim Şekilleri, C Grubu Teslim Şekilleri, D Grubu Teslim Şekilleri; …
3. Konu: Ödeme Şekilleri: Peşin Ödeme ,Mal Mukabili, Vesaik Mukabili, Kabul Kredileri, Akredif;..
2. Bölüm: Dış Ticaret Mevzuatı, Dış Ticaret Mevzuatını Oluşturan Unsurlar, İhracat Mevzuatı, İhracat bedelinin tahsili işlemleri, İhracat hesabının kapatılması, İhracat işlemlerinde terkin, İthalat Mevzuatı, İhracatçılar Birliğine Üyelik İşlemleri, Özellik Arz Etmeyen İhracat, Özellik Arz Eden İhracat, İhracat Sürecinin Aşamaları, İthalatta Kayıt İşlemleri, İthalatta İşlem Sürecinin Aşamaları, İthal mallarının sınıflandırılması, İthalat işlemlerinde vergi, Kambiyo işlemleri, Kambiyo işlemlerinde kullanılan belgeler…