background img
Şub 10, 2018
87 Views

Lenin Emperyalizm Kapitalizmin en Yüksek Aşaması Kitabını İndir

Written by

Lenin  Emperyalizm  Kapitalizmin en Yüksek Mertebesi OKURA sunduğum bu broşür,1916 ilkyazında,Zürich’te yazılmıştı. Orada, içinde bulunduğum çalışma şartlarından dolayı, tabii olarak ,Fransız ve İngiliz kaynaklarının bir bölümü ile büyük ölçüde Rus kaynaklarından yoksun vaziyetteydim Bununla beraber, emperyalizm üzerine İngilizce yazılmış başlıca eser olan J.A. Hobson’un kitabından , bence şart olan bütün dikkati göstererek faydalandım kanısındayım.Bu broşür çarlık sansürü hesaba katılarak yazılmıştı. Dolayısıyla, sadece teorik -bilhassa iktisadi- bir analizle kanaat etmek çok ihtiyaç duyulan birkaç siyasal gözlemi de çarlığın, devrimcileri, kalemi her ele alışlarında ”legal” bir yapıt ortaya koymak zorunda bırakışından ötürü, imalarla , Esop’un o lanetli diliyle ve çok büyük  temkinle belirtmek zorunda kalmıştım.Şimdi , şu özgürlükle dolu günlerde, çarlık sansürünün kaygılarıyla sakatlanmış demir bir pres içinde sıkılmış, bir komprime vaziyete getirilmiş bu satırları yine okumak bana zor geliyor. Emperyalizmin, sosyalist devrimin hemen arifesi olduğunu, sosyal-şove-nizmin (sözde sosyalist, gerçekte şoven olmanın) , sosyalizme karşı tam bir hıyanet ve burjuvaziye tam bir kaçış olduğunu, işçi hareketindeki bu ayrılmanın emperyalizmin nesnel şartlarıyla alakalı olduğunu vb. ortaya koymak için harbiden bir ”köle ” dili kullanmam gerekmiş; bu konuya alaka duyan okura, yeni bir baskısı yakında çıkacak olan 1914-1917 arasında yurtdışında  yazdığım yazılara müracaat etmesini salık veririm. Bu broşürde, bilhassa 119-120’nci sayfalarda , kapitalistlerin arsız yalanını, ( ve Kautsky’nin çok meblağsız bir biçimde itiraz ettiği) onların safına katılmış olan sosyal- şovenlerin ilhaklar meseleninde kendi kapitalistlerinin ilhaklarını utanmadan nasıl gizlediklerini , sansürden geçebilecek bir biçimde okura anlatabilmek için , Japonya örneğini vermek zorunda kalmıştım.Dikkatli okur, Japonya’ nın yerine Rusya’ yı, Kore’ nin yerine Finlandiya’ yı, Polonya’ yı , Kurland’ ı Ukrayna’yı Hiva’yı Buhara’yı, Estonya’yı ve Büyük- Rus olmayanların oturduğu başka bölgeleri koymakta güçlük çekmeyecektir.İnanıyorum ki, bu broşür, en ehemmiyetli ekonomik meselenin, emperyalizmin ekonomik özünün kavramasına yardım edecektir; bu incelenmedikçe, çağdaş savaşı ve çağdaş politikası anlamak ve değerlendirmek imkansızdır. 

Lenin Emperyalizm Kapitalizmin en Yüksek Aşaması Kitabını İndir

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir