Kur’an-ı Kerim Orta Boy 5 Renk H.osman Miklebsiz Kitabını İndir

tarafından
33
Kur’an-ı Kerim Orta Boy 5 Renk H.osman Miklebsiz Kitabını İndir

Kur’an-ı Kerim Orta Boy 5 Renk H.osman Miklebsiz Kitabının Açıklaması:

Kur’an-ı Kerim Orta Boy 5 Renk H.osman Miklebsiz

Meşhur Hattat Kayışzâde Hâfız Osman Efendi, Burdurludur. Hâfızlığını Bitirdikten Sonra İstanbul’A Gelip İlim Tahsil Etmiştir. Kazasker Mustafa İzzet Efendi’Den Sülüs Ve Celi Yazısını Öğrenip İcâzet Almıştır. Hayatını Kur’Ân-I Kerîm Yazmaya Vakfederek Yüz Altı Mushaf-I Şerîf Yazmaya Muvaffak Olmuştur. Yüz Yedinci Nüshayı Yazarken Vefat Etmiştir (V. 1894). Hâfız Osman, Mushaf-I Şerîf’İ Âyet-Berkenar Diye Tabir Edilen Bir Tertip İle Yazmıştır. Yani, Her Sayfayı Âyet İle Başlatıp Yine Âyet İle; Âyeti Bölüp Diğer Sayfaya Geçirmeden, Bitirmiştir. Kur’Ân-I Kerîm’İ Ezberlemekte Hâfızlara Kolaylık Sağladığı İçin Mushaf-I Huffâz Da Denilmiştir. Günümüzdeki Mushaflar Bu Usul İle Yazılmakta Ve Basılmaktadır.Fazilet Neşriyat, Kayışzâde Hâfız Osman Hattı Mushaf-I Şerîf’İ Orijinal Nüshasından Tıpkıbasım Olarak Yayına Hazırlamış, Başta Tertip, Tezhib, Baskı Ve Cilt Olmak Üzere Her Aşamada Büyük Bir İtina Göstermiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kurulu Başkanlığı’Nca İncelenip Mühürlenmiştir.