background img
Haz 3, 2018
91 Views

Kuantum Teorisi Felsefe ve Tanrı Kitabını İndir

Written by

 Bütün evren atomlardan, atomlar ise kendilerini oluþturan daha ufak parçacýklardan alana gelmiþtir. Çağdaş bilimde atom düzeyindeki dünyayı izah eden kuantum kuramıdır. Bu kuram bilgisayar, lazer, nükleer santral gibi günümüz dünyasýnýn vazgeçilmez bir hayli icadýnda oynadýðý rolle baþarýsýný ispatlamýþtýr. Kuantum kuramı, çağdaş bilim açýsýndan vazgeçilmez, teknoloji imalatında bu kadar baþarýlý olmasýna karþýn doða bilimlerinin geri kalan bütün kuramlarına -çok ehemmiyetli hususlarda- aykýrý unsurlar barýndýrmaktadýr. ‘Ýndeterminizm’ ve ‘uzaktan etkileme’ gibi ontoloji açýsýndan ehemmiyetli iddialarýn dile getirildiði doða bilimlerinde baþka bir kurama rastlamak olası deðildir. Kuantum kuramı doða bilimlerinin metodolojisinde hakim paradigma olan ‘indirgemeciliðin’ ve ‘gözlemcinin gözleme etkisizliðinin’ olası olmadýðýný da göstermiþtir.

Kuantum Teorisi Felsefe ve Tanrı Kitabını İndir

Article Categories:
Akademik Kitaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir