background img
Şub 4, 2018
76 Views

Klinik bilimler Kitabını İndir

Written by

Muayenehane bilimler :Bu çalışmanın emeli, hipokampal skleroza bağlı mesial temporal lob epilepsili (MTLE-HS) hastalarda hipokampal ve ekstrahipokampal alanları manyetik titreşim volumetri (MRV) yoluyla incelemek ve volumetrik farklıkların etiyolojik ve muayenehane etmenlerle ilişkisini araştırmaktır. Gereç ve Yollar: Çalışmaya 14 sol ve 14 sağ MTLE-HS’li 28 hasta ve 36 sıhhatli kontrol olmak üzere, toplam 64 kişi dâhil edildi. Üç grup arasında hipokampus, amigdala, parahipokampal girus (PHG), talamus, serebellum volumleri ve korpus kallozum (KK) volumü karşılaştırıldı. Hasta grubundaki volumetrik ölçümler, etiyolojik nedenler ve klinik etmenlere göre karşılaştırılarak incelendi. Bulgular: Çalışmamızda bilateral hipokampus, amigdala, PHG ve talamus volumlerinin 3 grup arasında manalı düzeyde farklılık gösterdiği belirlendi. Serebellum volumleri ve KK volumü arasında ise 3 grup arasında istatistiksel olarak manalı farklılık mevcut değildi. Hem sağ hem de sol MTLE’li hastalarda ipsilateral hipokampus, amigdala, PHG ve talamus volumlerinin kontrol grubuna göre manalı oranda düşük olduğu tespit etti. Hasta grubunda, febril konvulsiyon öyküsü olanlarda sol hipokampus ve bilateral talamus volumleri manalı olarak daha düşük tespit etti. Nöbet sıklığı ile sol hipokampus, sol amigdala ve sol serebellum volumleri ile arasında negatif istikamette korelasyon tespit edirken, hastalık müddeti ile sol PHG ve sol talamus volumleri arasında negatif istikamette korelasyon izlendi. Netice: MTLE-HS’li hastalarda atrofik farklıklar sadece hipokampusa hudutlu olmayıp, parahipokampal ve ekstrahipokampal alanlarda da görülebilir. Febril konvulsiyon öyküsü, artmış nöbet sıklığı ve uzamış hastalık müddeti bu farklıklar ile ilişkili olabilir.

 

Klinik bilimler Kitabını İndir

Article Categories:
Akademik Kitaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir