background img
Eyl 17, 2018
83 Views

Kaymakamlık Sınavı Test Soru Bankası – 9. Güncellenmiş Ağustos 2018 Son Baskı Kitabını İndir

Written by

Kaymakamlık Sınavı Test Soru Bankası – 9. Güncellenmiş Ağustos 2018 Son Baskı Kitabının Açıklaması:

Kaymakamlık Sınavı Test Soru Bankası – 9. Güncellenmiş Ağustos 2018 Son Baskı

​Kas

Kaymakamlık SınavıTest Soru BankasıAnayasa HukukuTürkiye’Nin İdari YapısıTürkiye’De Mahalli İdarelerİdare Hukuku Türkiye’De Demokratikleşme Ve İnsan Hakları2 Eylül 2018 Tarihinde Yapılacak Kaymakam Adaylığı Sınavının "Çoktan Seçmelı Test" Formatına Uygun Olarak:- Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanmak Amacıyla Yaklaşık 450 Civarında Kanun Ve Khk’Yı Değiştiren Ya Da Kaldıran 2 Temmuz 2018 Tarihli 700 Ve 703 Sayılı Khk’Lar- 10 Temmuz 2018 Tarihinden Sonra Çıkarılan 14 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Ve 2 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi- 16 Nisan 2017 Referandumuyla Kabul Edilen 6771 Sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu Gereğince 9 Temmuz 2018 Tarihinde Tamamı Yürürlüğe Giren Anayasa Değişiklikleri- 21 Temmuz 2016’Da Ohal İlan Kararından Sonra Çıkarılan 667 İla 699 Arasındaki Tüm Ohal Khk’Ları- 21 Mart 2018 Tarihli Ve 7103 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 27 Temmuz 2017 Tarih Ve 1160 Sayılı Tbmm Kararıyla Gerçekleşen Tbmm İçtüzüğü Değişiklikleri Dâhil Diğer Tüm İlgili Mevzuat Değişiklikleri Ve Güncel Gelişmelerİşlenerek Hazırlanmış2645 Adet Çözümlü, Açıklamalı Test SorusuProf. Dr. Ahmet NohutçuAhmet Gazi Kaya  Savaş YayıneviAğustos 2018 AnkaraHayırlar Diliyor; Kalbi Selam Ve Muhabbetlerimi Sunuyorum.Çengelköy / 3 Ağustos 2018Prof. Dr. Ahmet Nohutçu İçindekilerBirinci Bölüm Anayasa HukukuAnayasal Gelişmeler Ve Anayasa TarihiDevletin Temel NitelikleriTemel Hak Ve HürriyetlerYasamaYürütmeYargıAnayasanın Değiştirilmesi Veya İktidar TipleriAnayasal Gelişmeler Ve Anayasa TarihiMali Hükümler – Ekonomik Hükümler Ve Bütçe2010 – 2017 Yılı Anayasa Değişiklikleri6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Veyargılama Usulleri Hakkında Kanun 336İkinci Bölüm Türkiye’Nin İdari YapısıTürkiye’Nin İdari YapısıÜçüncü Bölüm Türkiye’De Mahalli İdarelerİl Özel İdaresiBelediye / Büyükşehir BelediyesiA. BelediyeB. Büyükşehir BelediyesiKöy İdaresiMahalle İdaresiHizmetsel Yerinden Yönetim KuruluşlarıDördüncü Bölüm İdare Hukukuİdare Hukukuyla İlgili Genel İlkeler – Esaslar Ve Kurallarİdari İşlem Teorisiİdari İşlemlerin Re’Sen İcra Ve Tahsiliİdarenin Sözleşmeleri " İdari Sözleşmeler " İhalelerKamulaştırmaKamu Hizmeti TeorisiKolluk HizmetleriKamu Mallarıİdarenin Mali SorumluluğuDevlet MemurlarıBeşinci Bölüm Türkiye’De Demokratikleşme Ve İnsan Hakları İnsan Haklarının Özellikleri Ve İnsan Haklarıyla İlgili Kavramsal, Kuramsal Ve Tarihsel ÇerçeveTemel Haklar Ve Hürriyetlerİnsan Hakları Ve Demokratikleşme İle İlgili Yasal Düzenlemeler İnsan Hakları Konusunda Yer Alan Ulusal MekanizmalarAvrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği Eğitim Ve Gençlik Programları MerkeziBaşkanlığı, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Ab’Ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı Ve Türkiye’Nin Yeni Avrupa Birliği Stratejisi – Uyum Yasalarıİnsan Hakları İle İlgili Uluslararası Sözleşmeler Ve Belgeler 9. Baskıya ÖnsözKıymetli Kaymakam Namzedi Kardeşlerim,Kpss Ön Koşulunun Kaldırıldığı 2015 Yılından İtibaren 28 Mart 2015, 17 Aralık 2016 Ve 9 Eylül 2017 Tarihlerinde Yapılan Son Üç Kaymakamlık Sınavı "Açık Uçlu Formatta" Yapılmıştır. Şu An Sizlerin Büyük Bir Azim, İdealizm Ve Kararlılık İçindeHazırlandığınız 2 Eylül 2018 Tarihindeki Kaymakamlık Sınavı Eskiden Olduğu Üzere "Çoktan Seçmeli Test Formatında" Yapılacaktır.Kaymakamlık Sınavında Sorulacak 100 Sorudan 60 Tanesinin Konulara Göre Dağılımı Şöyledir:    – 13 Soru Anayasa Hukuku    – 14 Soru Türkiye’Nin İdari Yapısı    – 9 Soru Türkiye’De Mahalli İdareler    – 18 Soru İdare Hukuku    – 6 Soru Türkiye’De Demokratikleşme Ve İnsan HaklarıSon 10 Yıldır Kaymakamlık Sınavının Gelenekselleşmiş Ve Rakipsiz Tek Soru Bankası Olan Elinizde Tuttuğunuz Kas (Kaymakamlık Sınavı) Soru Bankası Kitabımızın 8. Baskısı Bu 60 Soru Kapsamındaki Konulara İlişkin Tüm Güncel Gelişmeleri Ve Mevzuat Değişikliklerini Kapsayacak Şekilde Ösym’Nin Sınav Formatına Uygun Hazırlanmış 2645 Adet Açıklamalı Ve Çözümlü Test Sorusundan Oluşmaktadır.Malumunuz Olduğu Üzere Son Aylarda Cumhuriyet Tarihimizin En Köklü, Kapsamlı, Yoğun Ve Radikal İdari, Yasal, Anayasal Ve Siyasal Değişim Ve Dönüşümleri Yaşanmıştır.Cumhuriyet Tarihimizin 7. Referandumu Olan 16 Nisan 2017 Referandumuyla, 21 Ocak 2017 Tarihinde Kabul Edilen 6771 Sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" %51.41 "Evet" Oranıyla Kabul Edilmiştir.Üç Aşamalı Olarak Yürürlüğe Giren Değişikliklerin İlki 16 Nisan 2017 Tarihindeki Referandumun Kabul Edildiği Aynı Gün, İkinci Aşaması Beraber Yapılan İlk Tbmm Ve Cumhurbaşkanlığı Seçim Takviminin Başladığı 30 Nisan 2018 Tarihinde, Üçüncüsü İse 24 Haziran 2018 Tarihinde Birlikte Yapılan Tbmm Ve Cumhurbaşkanı Seçimleri Sonrası Cumhurbaşkanımızın Yemin Ederek Göreve Başladığı 9 Temmuz 2018 Tarihinde Yürürlüğe Girmiştir.140 Yıldan Beri Deneyimlediğimiz Parlamenter Hükümet Modelinden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemine (Chs) Geçilmesi Kabul Edilmiştir. 1982 Anayasasının Başından Beri Yapılan 19 Değişiklikten En Kapsamlısı Olan 16 Nisan 2017 Tarihli Referandumu İle Anayasasının 18 Maddesi Değişmiş, 16 Maddesi Tamamen Kaldırılmış, Toplamda İse 70 Değişiklik Yapılmıştır.Başkanlık Modeli Eksenli Chs’Ne Geçiş İle Birlikte Başbakanlık, Bakanlar Kurulu, Güvenoyu, Gensoru, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük Gibi Parlamenter Hükümet Modelinin Temel Kurum Ve Mekanizmaları Yanında Sıkıyönetim, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Gibi Vesayet Mekanizmaları Ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Gibi Daha Pek Çok Kurum, Kuruluş Ve Hüküm De Kaldırılmıştır. Bunlar Yerine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Başta Olmak Üzere, Cumhurbaşkanın Cezai Sorumluluğu, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Üst Düzey Kamu Yöneticilerinin Atanmasının, Kamu Tüzelkişiliğinin Kurulmasının Ya Da Bakanlıkların Kurulmasının Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine Bağlanması Gibi Çok Önemli Ve Radikal Değişiklikler Yapılmıştır.Tüm Bu Yukarıdaki Değişiklikler Çok Kısa Bir Zamanda Cumhuriyet Tarihinin En Kapsamlı, Geniş Ve Teferruatlı Mevzuat Değişikliği İle Hayata Geçmiştir.Bu Çerçevede Adayların Tüm Güncel Yenilik Ve Değişiklikleri Bütüncül Ve Sistemli Olarak Hem Akademik Ciddiyeti Hem De Sınav Pratiğini İhtiva Edecek Kaynak, Çalışma Seti Ve Soru Bankası Bulmaları Çok Acil Ve Ciddi Bir İhtiyaç Ve Sorun Olmuştur. İşte Kas Soru Bankası Kitabımızın 9. Baskısı Bu İhtiyaç, Talep Ve Mecburiyete Binaen Bu Alandaki Bilgi, Birikim Ve Deneyimlerimizin Sonucu Olarak Çok Ciddi Ve Teferruatlı Bir Çalışma Ve Gayretle Hazırlanarak Yararlanmanıza Sunulmuştur.  Kas Soru Bankası Kitabımızın 9. Baskısında, Özellikle Anayasamız, Devlet Teşkilatımız, İdare Hukuku Ve İnsan Hakları İle İlgili Tüm Mevzuatımızı Önemli Ve Ciddi Ölçüde Etkileyen Bu En Esaslı Yeniliklerden Başlayarak, Aşağıdaki Hukuki Ve İdari Değişiklikler Ve Yenilikler Dikkatlice Ve Detaylı Bir Şekilde İncelenerek, Her Türlü Kelime Ve İbare Değişikliklerine Varıncaya Kadar Tüm Konuları Kapsayan Çözümlü Ve Açıklamalı 2645 Adet Test Sorusu Hazırlanmıştır:- Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanmak Amacıyla Yaklaşık 450 Civarında Kanun Ve Khk’Yı Değiştiren Ya Da Kaldıran 2 Temmuz 2018 Tarihli 700 Ve 703 Sayılı Khk’Lar,- 10 Temmuz 2018 Tarihinden Bu Önsöz’Ün Yazıldığı 25 Temmuz 2018 Tarihine Kadar Çıkarılan 14 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Ve 2 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi,- 16 Nisan 2017 Referandumuyla Kabul Edilen 6771 Sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu Gereğince 9 Temmuz 2018 Tarihinde Tamamı Yürürlüğe Giren Anayasa Değişiklikleri,- 21 Temmuz 2016’Da Ohal İlan Kararından Sonra Çıkarılan 667 İla 699 Arasındaki Tüm Ohal Khk’Ları,- 21 Mart 2018 Tarihli Ve 7103 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,- 27 Temmuz 2017 Tarih Ve 1160 Sayılı Tbmm Kararıyla Gerçekleşen Tbmm İçtüzüğü Değişiklikleri.Kas Soru Bankası Kitabımızın Yeni Baskısıyla İlgili Birkaç Önemli Noktayı Şöyle Vurgulamak İsterim:  – Kitapta Yer Alan Toplam 2645 Sorunun Konulara Göre Dağılımı Şöyledir:Anayasa Hukuku 826 Soru; Türkiye’Nin İdari Yapısı 437 Soru; Türkiye’De Mahalli İdareler 418 Soru; İdare Hukuku 512 Soru; Türkiye’De Demokratikleşme Ve İnsan Hakları 452 Soru.  – Sorular Başta Anayasa Hukuku İle İdare Hukuku Mevzuatı Ve İdari Teşkilat Değişiklikleri Olmak Üzere, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Gerektirdiği Her Türlü Kurumsal Ve Yönetsel Değişiklikler Kapsamındaki Her Türlü İdari Mevzuat, Süreç, Fonksiyon Ve Yapılanmaya İlişkin Tüm Yeniliklerin Sorularla Tekrarını Yapacak Şekilde Güncellenmiştir.- Mevzuat Değişiklerinin Ve Yeniliklerinin Sınav Sorularına Yansıması Muhtemel Teknik Hususiyetlerini Ve Detaylarını Adayların Gözden Kaçırmamaları İçin Birbirine Yakın Sorularla Tekrar Tekrar Vurgulanmıştır.- Kitapta Yer Alan Sorular Kadar Soruların Çözümlerinde De Adayların Kavrayıp Farkına Varması Gereken Bilgiler, Önemli Noktalar Ve Açıklamalar Konmuştur.- Kitabın İçerdiği 5 Bölümün Tamamı İç İçe Geçmiş Konulardan Oluştuğu İçin, Bir Bölümde Çözülen Bir Soru Ve Açıklaması Diğer Bölümlerle De İlgili Olabilmekte Hatta Oradaki Soruların Daha Kolay Ve Rahat Çözülmesine Katkı Sağlamaktadır.Mesela "Mahalli İdare Birliklerinin Kimin İzniyle Kurulacağı2 (Cevap: Cumhurbaşkanı)" Sorusu Anayasanın 127. Maddesinde Yer Aldığı İçin Anayasa Hukuku, Cevabı "Cumhurbaşkanı" Olduğu İçin Türkiye’Nin İdari Yapısı, Mahalli İdarelerle Doğrudan İlişkili Olduğu İçin Türkiye’De Mahalli İdareler, İdare Hukuku Mevzuatındaki Mahalli İdare Birlikleri Kanunu İle Düzenlendiği İçin İdare Hukuku Olmak Üzere 4 Alanı Da Kapsayan Bir Sorudur.(Bu Arada 2 Eylül 2018’De Bu Soruyu Görürseniz Şaşırmayın) Keza, Geçen Sene 9 Eylül 2017 Kaymakamlık Sınavında Türkiye’De Demokratikleşme Ve İnsan Hakları Alanında Sorulan "Mülkiyet Hakkının Özel Sınırlama Sebebi Nedir? (Cevap: Kamu Yararı)" Sorusu Aynı Zamanda Anayasa Hukuku Sorusudur. (Nitekim Aynı Soru 9 Eylül 2017 Kaymakamlık Sınavından 3 Ay Önce 3 Haziran 2017 Tarihinde Adli Hâkimlik Sınavında Anayasa Hukuku Sorusu Olarak Aynen Sorulmuştu.)  Velhasılı Kelam, Kitapta Sorulan Bazı Soruların Farklı Bölümlerde Hatta Bazen Aynı Bölümde Benzeriyle Tekrar Etmesi Hem Konunun Tam Ve Sağlam Biçimde Hazmedilmesini Sağlayacak; Hem De Diğer Bölümler İçin Katkı Sağlayacaktır.- Son Olarak, Sınava Kalan Şu 3 Haftada Kas Soru Bankası’Nın 3 Kere Çalışılarak Bitirilmesi Sınav Başarınız İçin Çok Kritik Önem Arz Etmektedir.İlk Okumanızı Yaparken Kitapta Önemli Gördüğünüz Konuların, Kavramların, Rakamların, Tarihlerin, Hatta Doğru Seçeneklerin Altının Çizilmesi, Boyanması, Vurgulanması, Yuvarlak İçine Alınması, Check Atılması Vb. Suretle Kodlanarak Çalışılmasını Muhakkak Tavsiye Ederim. Bu Şekilde 3-4 Günde İlk Çalışma Bittikten Sonra İkinci Tekrar 1-2 Günde, Sınava Günler Kalmışken Son Tekrar Da 1 Günde Bitecektir. Böylelikle Sınavda 100 Sorunun 60 Adetini İçeren Konulardaki Eksik Ve Tereddütlerinizi Tamamen Gidererek Sınava Mümkün Mertebe Kendinizden Emin Ve Güvenli Bir Şekilde Gireceksiniz.- Bu Arada Sınava Çok Az Zaman Kalması Hasebiyle En Önemli Faktör Zamanı Çok Ama Çok İyi Ve Akıllıca Kullanmak Olduğunu Altını Çizerek Vurgulamak İsterim."Kısa Zamanda Birden Çok Kaynağı Okumak Mı Yoksa Sağlam Bir Kaynağı Birden Fazla Okumak Mı Sizi Başarıya Götürür?" Sorusunun Cevabını Size Bırakıyorum.Son Olarak, Yazar Arkadaşım Ve Kardeşim Kaymakam Ahmet Gazi Kaya’Nın Kitabın Hazırlık Sürecinde Mesleki Eğitim Çerçevesinde Gittiği Dünyanın Diğer Ucu Olan Japonya’Dan Gece Uykularını Feda Ederek İnsanüstü Bir Gayretle, Aşkla Ve Şevkle YeniSoru Hazırlaması Her Türlü Takdirin Ve Kelamın Ötesindedir: İyi Ki Varsın Ve Muhteşemsin Ahmet Gazi Kardeşim. Ayrıca Kitabın İçinde Yer Alan Soruların Kontrolünde Bize Büyük Bir Özveriyle Destek Olup Katkı Sağlayan Her Biriyle İftihar Ettiğim Canım Kardeşlerim Deniz İpçi Ve Kaymakamlık Mesleğine Adım Atmalarına Aylar Kalan Törehan Özdemir, Tuncay Şahin Ve Can Çelik’E Gönül Dolusu Şükranlarımı Ve Sevgilerimi Sunarım. Savaş Yayınevi’Nin İsimsiz Çilekeş Kahramanı Ve Dizgi Duayeni Ümmühan Eroğlu Ve Yayınevi Sahibi Canım Kardeşim Barış Gezerkaya’Ya Da Teşekkürlerimi Arz Etmeyi Bir Borç Bilirim.2 Eylül 2018 Tarihinde Yapılacak Kaymakamlık Sınavına Yüce Devletimize, Aziz Milletimize Ve Ayrım Gözetmeksizin Asil, Şerefli, Basiretli Ve Fedakâr Anadolu İnsanımıza Hizmet Etmek Gayesi Ve İdealizmi İle Hazırlanan Tüm Kaymakam Adayı KardeşlerimeÜstün Başarılar, Kolaylıklar, Hayırlar Diliyor; Kalbi Selam Ve Muhabbetlerimi Sunuyorum.Çengelköy / 3 Ağustos 2018Prof. Dr. Ahmet Nohutçu

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir