Kaymakamlık Kampı Kaymakamlık Sınavı Hazırlık Seti – Savaş – 6.Baskı +Tarih Notları Kitabını İndir

tarafından
68
Kaymakamlık Kampı Kaymakamlık Sınavı Hazırlık Seti – Savaş – 6.Baskı +Tarih Notları Kitabını İndir

Kaymakamlık Kampı Kaymakamlık Sınavı Hazırlık Seti – Savaş – 6.Baskı +Tarih Notları Kitabının Açıklaması:

Kaymakamlık Kampı Kaymakamlık Sınavı Hazırlık Seti – Savaş – 6.Baskı +Tarih Notları

Kaymakamlık Kampı 

Ağustos 2018

6. Güncellenmiş 2018 Ağustos En Son Baskı

 

 

2 Eylül 2018 Tarihinde Yapılacak Kaymakam Adaylığı Sınavının "Çoktan Seçmelı Test" Formatına Uygun Olarak Hazırlanmış:

– Kapsamlı Konu Anlatımı,

– Önemli Noktalar,

– Özel Olarak Vurgulanmış Güncel Mevzuat Değişiklikleri,

– Sınav Taktikleri,

– Örnek Olaylar Ve Çıkmış Örnek Sorular

 

Yazarlar

Prof.Dr. Ahmet Nohutçu

Kaymakam: Ahmet Gazi Kaya

Prof.Dr. Mehmet Dikkaya

 

Koordinatör

Prof. Dr. Ahmet Nohutçu

 

– Anayasa Hukuku

– İdare Hukuku

 – Türkiye’Nin İdari Yapısı

 – Türkiye’De Mahalli İdareler

 – Demokratikleşme Ve İnsan Hakları

 – İktisat

 – Türkiye’Nin Sosyo – Ekonomik Yapısı

 – Kaymakamlık Sınavının Format Ve İçeriğine İlişkin Bilgi Ve Açıklamalar

 * Kapsamlı Konu Anlatımı

 * Önemli Noktalar

 * Özel Olarak Vurgulanmış Güncel Mevzuat Değişiklikleri

* Sınav Taktikleri

 * Örnek Olaylar Ve Çıkmış Örnek Sorular

 

– Anayasa Hukuku – Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanmak Amacıyla Yaklaşık 450 Civarında Kanun Ve Khk’Yı Değiştiren Ya Da Kaldıran2 Temmuz 2018 Tarihli 700 Ve 703 Sayılı Khk’Lar- 10 Temmuz 2018 Tarihinden Sonra Çıkarılan 14 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Ve 2 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi- 16 Nisan 2017 Referandumuyla Kabul Edilen 6771 Sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu Gereğince9 Temmuz 2018 Tarihinde Tamamı Yürürlüğe Giren Anayasa Değişiklikleri- 21 Temmuz 2016’Da Ohal İlan Kararından Sonra Çıkarılan 667 İla 699 Arasındaki Tüm Ohal Khk’Ları- 21 Mart 2018 Tarihli Ve 7103 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 27 Temmuz 2017 Tarih Ve 1160 Sayılı Tbmm Kararıyla Gerçekleşen Tbmm İçtüzüğü Değişiklikleri,- 2018 Yılı Verilerini De Kapsayan Ayrıntılı Türkiye Ekonomisi Profili,- 2018 Yılında Meydana Gelen Ekonomik Olayları Ve Ohal Khk’Ları İle Cumhurbaşkanlığı KararnamelerininEkonomi Açısından Sonuçlarını Da İçeren Ayrıntılı Bir Türkiye Ekonomisi Kronolojisi Dâhil Tüm Güncel Gelişmeler Ve Mevzuat Değişiklikleri İşlenerek Hazırlanmıştır.Türkiye’Nin İdari YapısıTürkiye’De Mahalli İdarelerİdare Hukuku – İnsan Hakları Ve Demokratikleşme – İktisat Ve Türkiye’Nin Sosyo Ekonomik Yapısı – Kaymakamlık Sınavının Format Ve İçeriğine İlişkin Kapsamlı İktisat Konu Anlatımı- Mikro İktisat, Makro İktisat Ve Türkiye Ekonomisi Alanları Bir Arada- Çözümlü Ve Örnek Çıkmış Sorular- 2018 Yılını Kapsayan Güncellenmiş Veriler- Ohal Khk’Ları Ve Cbk’Lar Bağlamında Meydana Gelen Yeni Ekonomik Gelişmeler- Kapsamlı Ve Ayrıntılı Türkiye’Nin Ekonomik Kronolojisi

Altıncı Baskıya Önsöz Kaymakamlık Kampı Kitabımızın Kaymakamlık Kampı Kitabımızın 6. Baskısı, 2 Eylül 2018 Tarihinde Yapılacak Kaymakamlık Sınavına Hazırlanan Adayların Sınava Hazırlanma Sürecine Destek Olup, Katkı Sağlamak Amacıyla Hazırlanmıştır. 2 Eylül 2018 Kaymakam Adaylığı Sınavı 2015, 2016 Ve 2017 Yıllarında 3 Yıl "Açık Uçlu Formatta" Yapılan Sınavlardan Sonra Tekrar Eskiden Olduğu Üzere "Çoktan Seçmeli Test Formatına" Dönmüştür.

 

Ayrıca 2 Eylül 2018 Kaymakamlık Sınavının Arifesinde Cumhuriyet Tarihimizin En Köklü, Kapsamlı, Yoğun Ve Radikal İdari, Yasal, Anayasal Ve Siyasal Değişim VeDönüşümleri Yaşanmış, Bu Süreçte Adayların Tüm Güncel Yenilik Ve Değişiklikleri Bütüncül Ve Sistemli Olarak Hem Akademik Ciddiyeti Hem De Sınav Pratiğini İhtiva Edecek Kaynak Ve Çalışma Seti Bulmaları Çok Acil Ve Ciddi Bir İhtiyaç Ve Sorun Olmuştur. İşte Kaymakamlık Kampı Kitabımızın 6. Baskısı Bu İhtiyaç, Talep Ve Mecburiyete Binaen Bu Alandaki Bilgi, Birikim Ve Deneyimlerimizin Sonucu Olarak Çok Ciddi Ve Teferruatlı Bir Çalışma Ve Gayretle Hazırlanarak Yararlanmanıza Sunulmuştur.

Cumhuriyet Tarihimizin 7. Referandumu Olan 16 Nisan 2017 Referandumuyla, 21 Ocak 2017 Tarihinde Kabul Edilen 6771 Sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" %51.41 "Evet" Oranıyla Kabul Edilmiştir. 140 Yıldan Beri Deneyimlediğimiz Parlamenter Hükümet Modelinden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemine (Chs) Geçilmesi Kabul Edilmiştir. 1982 Anayasasının Başından Beri Yapılan 19 Değişiklikten En Kapsamlısı Olan 16 Nisan 2017 Tarihli Referandumuİle Anayasasının 18 Maddesi Değişmiş, 16 Maddesi Tamamen Kaldırılmış, Toplamda İse 70 Değişiklik Yapılmıştır.

Üç Aşamalı Olarak Yürürlüğe Giren Değişikliklerin İlki 16 Nisan 2017 Tarihindeki Referandumun Kabul Edildiği Aynı Gün, İkinci Aşaması Beraber Yapılan İlk Tbmm Ve Cumhurbaşkanlığı Seçim Takviminin Başladığı 30 Nisan 2018 Tarihinde, Üçüncüsü İse 24 Haziran 2018 Tarihinde Birlikte Yapılan TbmmVe Cumhurbaşkanı Seçimleri Sonrası Cumhurbaşkanımızın Yemin Ederek Göreve Başladığı 9 Temmuz 2018 Tarihinde Yürürlüğe Girmiştir.

Başkanlık Modeli Eksenli Chs’Ne Geçiş İle Birlikte Başbakanlık, Bakanlar Kurulu, Güvenoyu, Gensoru, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük Gibi Parlamenter Hükümet Modelinin Temel Kurum Ve Mekanizmaları Yanında Sıkıyönetim, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Gibi Vesayet Mekanizmaları Ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Gibi Daha Pek Çok Kurum, Kuruluş Ve Hüküm De Kaldırılmıştır.

 

Bunlar Yerine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Başta Olmak Üzere, Cumhurbaşkanın Cezai Sorumluluğu, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Üst Düzey Kamu Yöneticilerinin Atanmasının, Kamu Tüzelkişiliğinin Kurulmasının Ya Da Bakanlıkların Kurulmasının Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine Bağlanması Gibi Çok Önemli Ve Radikal Değişiklikler Yapılmıştır.

Tüm Bu Yukarıdaki Değişiklikler Çok Kısa Bir Zamanda Cumhuriyet Tarihinin En Kapsamlı, Geniş Ve Teferruatlı Mevzuat Değişikliği İle Hayata Geçmiştir.

Kaymakamlık Kampı Kitabımızın 6. Baskısı, Özellikle Anayasamızı, Devlet Teşkilatımızı, İnsan Hakları Dâhil İlgili Tüm Mevzuatımızı Önemli Ve Ciddi Ölçüde Etkileyen Bu En Esaslı Yeniliklerden Başlayarak, Aşağıdaki Hukuki Değişiklikler İle İdari, Ekonomik Ve Akademik Yenilikler Dikkatlice Ve Detaylı Bir Şekilde İncelenerek, Her Türlü Kelime Ve İbare Değişikliklerine Varıncaya Kadar İlgili Bölümler, Konular, Cümleler Ve Tablolarda Gerekli Güncellemeler Yapılarak Hazırlanmıştır:  

– Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanmak Amacıyla Yaklaşık 450 Civarında Kanun Ve Khk’Yı Değiştiren Ya Da Kaldıran 2 Temmuz 2018 Tarihli 700 Ve 703 Sayılı Khk’Lar,

– 10 Temmuz 2018 Tarihinden Bu Önsöz’Ün Yazıldığı 25 Temmuz 2018 Tarihine Kadar Çıkarılan 14 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Ve 2 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi,

– 16 Nisan 2017 Referandumuyla Kabul Edilen 6771 Sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu Gereğince 9 Temmuz 2018 Tarihinde Tamamı Yürürlüğe Giren Anayasa Değişiklikleri,

– 21 Temmuz 2016’Da Ohal İlan Kararından Sonra Çıkarılan 667 İla 699 Arasındaki Tüm Ohal Khk’Ları,

– 21 Mart 2018 Tarihli Ve 7103 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,  

– 27 Temmuz 2017 Tarih Ve 1160 Sayılı Tbmm Kararıyla Gerçekleşen Tbmm İçtüzüğü Değişiklikleri,

– 2018 Yılı Verilerini De Kapsayan Ayrıntılı Türkiye Ekonomisi Profili,

– 2018 Yılında Meydana Gelen Ekonomik Olayları Ve Ohal Khk’Ları İle Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Ekonomi Açısından Sonuçlarını Da İçeren Ayrıntılı Bir Türkiye Ekonomisi Kronolojisi.

 

Yukarıdaki Mevzuat Değişiklikleri Çerçevesinde, Kaymakamlık Kampı Kitabımızın 6. Baskısında:

– Başta İdari Teşkilat Olmak Üzere, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Gerektirdiği Her Türlü Kurumsal Ve Yönetsel Değişikliklerin Her Türlü İdari Mevzuat, Süreç, Fonksiyon Ve Yapılanmadan İdari Yargıdaki Yansımalarına Varıncaya Kadar Bütün Konularda, Örneklerde Ve Şemalardaki Tüm Yenilikleri Kelimesine Varıncaya Kadar Dikkatle İşleyerek Güncelledik.

– Okuyucu Tarafından Değişikliklerin Ve Yeniliklerin Rahatça Görülüp Farkına Varılması İçin Dikkat Çekici Özel Kutular Açtık Ve Vurgulamalar Yaptık.

– Değişikliklerin Sistemli Takip Edilerek Kolayca Kavranıp Akılda Kalması Ve Dikkat Çekmek İçin Bazen Kelimelerin, Bazen Cümlelerin, Bazen De Paragrafların Altını Çizdik, Koyu Ve/Veya Büyük Harflerle Yazdık, İlga Edilip Yürürlükten Kalkanların İse Üstünü Çizdik.

– Soyut Ve Kuramsal Sözel Anlatımı Somutlaştırmak Ve Akılda Daha Somut Kalmasını Sağlayabilmek İçin Pek Çok Konuyu Formüle Eden Tablolar Ve Şemalarla Zenginleştirdik.  

– Yukarıda Belirtildiği Üzere 2015, 2016 Ve 2017 Yıllarında "Açık Uçlu Sınav Formatında" Yapılan Kaymakamlık Sınavı 2 Eylül 2018 Tarihinde Tekrar Eskiden Olduğu Üzere "Çoktan Seçmeli Test Formatında" Yapılacağı İçin, Sette Bulunan Kitapların Bölüm Sonlarına Sınav Formatına Uygun Hem Geçmiş Yıllarda Sorulan Güncellenmiş Sınav Sorularından, Hem De Sınava Hazırlayıcı Ve Konuları Pekiştirici Özgün Sorular Koyduk.

– Kaymakamlık Kampı Kitabımızda İktisat Bölümü, Mikro İktisat, Makro İktisat Ve Türkiye Ekonomisi Alanları İle İlgili, Hem Kaymakamlık Sınavı Hem Diğer Mesleki Sınavlarda Çok Sayıda Sorunun Geldiği Önemli Konuların Ayrıntılı Anlatıldığı Bir Bölümdür. Bu Kitapta Ele Alınan Konular, İktisadi Mantığı Daha Fazla Karşılaştırmalı Olarak İçeren, Özellikle Genel Bir İktisat Eğitimi Alt Yapısına Sahip Olan Adayların Rahatlıkla Üzerine Bina Edeceği Sağlam Bir Üst Yapıya Sahiptir. Bu BağlamdaHer Konunun Sonunda Çoktan Seçmeli Ve İktisadi Mantığı Ölçen Çoktan Seçmeli Sorular Koyduk.

Yeni Baskımızda 2018 Yılı Verilerini De Kapsayacak Şekilde Ayrıntılı Bir Türkiye Ekonomisi Profili İle Kitabın Sonuna, Yine 2018 Yılında Meydana Gelen Ekonomik Olayları Ve Ohal Khk’Ları İle Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Ekonomi Açısından Sonuçlarını Da İçeren Ayrıntılı Bir Türkiye Ekonomisi Kronolojisi Hazırladık. Daha Çok Soruların Çıktığı Konular Farklı Renkli Tonlarla Ve Farklı Puntolarla Vurguladık.

Son Dönemde Gerçekleşen Tüm Bu Anayasal, Siyasal, İdari Ve Yasal Güncel Düzenleme Ve Gelişmelerin Ülkemize, Milletimize Ve Devletimize Hayırlar, Barış, Huzur, Maddi Manevi Güzellikler Ve Olumlu İlerlemeler Getirmesini Niyaz Eder; Kitabımızın Başta 2 Eylül 2018 Tarihinde Yapılacak Kaymakamlık Sınavına Hazırlanan Adaylar Olmak Üzere Tüm Okuyucularımıza Yeni, Çok Kapsamlı Ve Yoğun Değişiklikleri Anlayıp Kavramalarına Ve Üstün Başarılarına Vesile Olmasını Ümit Ederim.

Çengelköy / 25 Temmuz 2018Prof. Dr. Ahmet Nohutçu

 

Baskı Tarihi: Ağustos 2018

Baskı Sayısı: 6. Baskı

Sayfa Sayısı: 1224 Sayfa

Ebat: 20X28

 +

2018 Kpss  Tarih Video Ders Notları

Benim Hocam  Yayınları

 

Ramazan Yetgin Ebat :  16 X 24Sayfa Sayısı :  224