keyboard_arrow_down Tasavvuf

Kuşlar Hikayesi Kitabını İndir

Kuşlar Hikayesi Kitabını İndir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kuşlar Hikayesi Kitabının Açıklaması: Daha kütüphanemin olmadığı zamanlar lise ikinci sınıfta ilk tasavvuf kitabım sevgili babamın almış olduğu Gazzalî’nin Kimyâ-yı Saâdet’iydi. Ne Gazzalî’yi tanıyordum, ne de bu kitabın adını anlıyordum...

Seyyah Olayım Bir Zaman Kitabını İndir

Seyyah Olayım Bir Zaman Kitabını İndir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Seyyah Olayım Bir Zaman Kitabının Açıklaması: Seyyah Olayım Bir Zaman, kültür hayatımızda, tasavvufî yaşayışta, edebiyatımızda, kısacası medeniyetimizin çeşitli şubelerinde seyahatin yerine işaret ediyor. Çalışmanın ilk bölümünde seyahatin medeniyetimiz için ifade...

Varlık ve İdrak Kitabını İndir

Varlık ve İdrak Kitabını İndir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Varlık ve İdrak Kitabının Açıklaması: İbrahim Kalın’ın Molla Sadrâ ve bilgi meselesine yönelik enfes tahlili, bu son derece önemli düşünür ve mesele bakımından gerçekten çığır açıcı nitelikte. Kalın, İşrâkî düşünceyle...

Kalplerin Keşfi Kitabını İndir

Kalplerin Keşfi Kitabını İndir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kalplerin Keşfi Kitabının Açıklaması: İnsanlara doğru yolu göstermeleri, hal ve hareketleri ile örnek olmaları Allah (celle celalüh) dostlarının belli başlı vasıflarıdır. Ayrıca, Allahü Teala´nın rızası için insanların dertleri ile dertlenmeleri...

Ben Ney’im Kitabını İndir

Ben Ney’im Kitabını İndir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ben Ney’im Kitabının Açıklaması: “Başkalarının gürültüsünü değil, kalbinin fısıltısını dinle…” Bu bir yolculuk. Neyin sazlıkta başlayıp neyzenin nefesiyle ruh bulduğu olgunlaşma yolculuğu… Kapıları sana açılan, sende başlayıp sende biten bir...

Dervişin Teselli Koleksiyonu Kitabını İndir

Dervişin Teselli Koleksiyonu Kitabını İndir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Dervişin Teselli Koleksiyonu Kitabının Açıklaması: Kederli günlerden geçen derviş, rüya âleminde bir adaya uğrar. Gördüğü şey mucizevidir. Peygamberler, veliler, âlimler ve filozoflar bir halka şeklinde oturmakta ve anlaşıldığı kadarıyla birini...

Misafirim N-İşaret 4 Kitabını İndir

Misafirim N-İşaret 4 Kitabını İndir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Misafirim N-İşaret 4 Kitabının Açıklaması: “Eğer günahlarından ders çıkarıp onları ‘iyiliğe’ dönüştürmeyi, hissettiğin pişmanlık ve vicdan azabının yangınında ruhunu güzelleştirme arzusu ile tekâmülünü gerçekleştirmeyi başarabilirsen, işte o zaman kişiye ‘günahkâr’...