gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-130862650-1');

Category: Sosyoloji

0

Mevsimlik Hayatlar Kitabını İndir

Mevsimlik Hayatlar Kitabının Açıklaması: Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmaz. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem...

0

Sosyal Hizmet ve Maneviyat Kitabını İndir

Sosyal Hizmet ve Maneviyat Kitabının Açıklaması: Sosyal hizmetler, temelinde gönüllülük ve yardımseverlik barındırdığından derin tarihi köklere sahip bir saha olmasına rağmen, çok sonraları bir meslek ve...

0

Türk Aydınlar Sosyolojisi Kitabını İndir

Türk Aydınlar Sosyolojisi Kitabının Açıklaması: Aydınlar, yazarları, sanatçıları, bilim adamlarını, düşünürleri, din düşünürlerini, toplum kuramcılarını, siyasal yorumcuları içine alır. Aydınlar hemen her toplumda vardır. Okuryazar olmayan...

0

Değişim Sürecinde Türkiye Kitabını İndir

Değişim Sürecinde Türkiye Kitabının Açıklaması: Avrupa, imparatorlukların dağılmasıyla ulus devletlere dönüşür ve aydınlanmanın ardından sanayi kapitalizmine geçerken Osmanlı İmparatorluğu hep bir ümmet devleti olarak kaldı. Ne...

0

Eğitim Sosyolojisi Kitabını İndir

Eğitim Sosyolojisi Kitabının Açıklaması: Bu kitap, YÖK’ün 2018 yılında güncellediği öğretmen yetiştirme programında yer alan ders içeriği ve alanda öne çıkan konular göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır....