keyboard_arrow_down Osmanlı Tarihi

Osmanlı Tarihi 1289-1922 Kitabını İndir

Osmanlı Tarihi 1289-1922 Kitabını İndir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kitap Açıklaması Bu kitapta, olayları verirken, o çağda yazılmış veya o çağa en yakın zamanda yazılmış Osmanlı kaynaklarını kullanmağa gayret ettim. Olayları değerlendirirken de, Osmanlı’nın bakış açısını yakalamağa çalıştım, sonra...

Tarihi Süreçte Musul ve Musul Sorunu Kitabını İndir

Tarihi Süreçte Musul ve Musul Sorunu Kitabını İndir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Tarihi Süreçte Musul ve Musul Sorunu Kitabının Açıklaması: Musul, sahip olduğu jeopolitik avantajları nedeniyle Asya, Afrika ve Avrupa arasında bir kavşak noktasını teşkil etmektedir. Bereketli toprakların ve yeraltı zenginliklerinin yanı sıra jeopolitik ve...

Maksadi Kemalat Kitabını İndir

Maksadi Kemalat Kitabını İndir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Maksadi Kemalat Kitabının Açıklaması: Türk milleti fethederek yurt edindikleri yeni memleketlerde ilk iş olarak imar faaliyetlerine başlamışlardır. Camiler, medreseler, tekkeler, mektepler, kaleler, hanlar, hamamlar, köprüler ile donatılan merkezler, çok kısa...

Kanuni Sultan Süleyman Kitabını İndir

Kanuni Sultan Süleyman Kitabını İndir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman Kitabının Açıklaması: Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı tarihinin en fazla övgüye ve araştırmaya mazhar olmuş padişahlarından biridir. Batı kaynakları onun büyüklüğünün ve kudretinin farkına çok önceden varmış, onu...

Hayatım Kazım Karabekir Kitabını İndir

Hayatım Kazım Karabekir Kitabını İndir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hayatım Kazım Karabekir Kitabının Açıklaması: Kâzım Karabekir hayatına ve tanık olduğu olaylara dair neler yazdı? Yazmaya ne zaman başladı? Eğitim hayatı nasıl geçti? Aile yapısı nasıldı? Enver Bey (Paşa) ve...

Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Savaşı Kitabını İndir

Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Savaşı Kitabını İndir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Savaşı Kitabının Açıklaması: Osmanlı İmparatorluğu, Dünya Savaşı’na nasıl girdi, niçin katıldı? Savaş sonrasındaki buhranda Bab-ı Âlî’nin iflası nasıl gerçekleşti? İngiliz siyasetinin Yakın Doğu siyaseti içinde Türkiye...

Osmanlı’nın Başarısının Sırrı Kitabını İndir

Osmanlı’nın Başarısının Sırrı Kitabını İndir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Osmanlı’nın Başarısının Sırrı Kitabının Açıklaması: Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasının ardından Batı Anadolu’daki Türk beylikleri, Türk birliğini yeniden kurma mücadelesine giriştiler. Bu mücadele, Osmanoğulları’nın yıldızının parlaması ve varlığını altı yüz yıl...

Kazım Karabekir Seti – Kitabını İndir

Kazım Karabekir Seti – Kitabını İndir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kazım Karabekir Seti-3 Kitap Takım Kitabını İndir Kitap Açıklaması PAŞALARIN HESAPLAŞMASI Kazım Karabekir Paşa diyor ki, “İstiklal Savaşı’nı yapmak fikrini ilk önce ortaya koyan bendim. Bunun siyasi ve askeri planlarını yapan...

Doğu'ya Bakış Kitabını İndir

Doğu'ya Bakış Kitabını İndir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Doğu'ya Bakış Kitabının Açıklaması: Dogu’ya Bakış yüzlerce yıllık ulusal tarihin çarpıtmalarını bir kenara iterek, bize kim liğimizin aslında Britanyalılar ile Osmanlılar arasında gerçekleşmiş olan sayısız te mas tarafından şekillendirilmiş olduğunu...

Herkes İçin Kısa Osmanlı Tarihi Kitabını İndir

Herkes İçin Kısa Osmanlı Tarihi Kitabını İndir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Herkes İçin Kısa Osmanlı Tarihi Kitabının Açıklaması: Osmanlı İmparatorluğu, tarihin gördüğü en büyük imparatorluklardan birisiydi. 16. yüzyılda dünya siyasetine yön vererek, bugünkü dünyanın siyasi ve dini yapısının oluşmasına büyük katkıda...

Doğu ve Batı Arasında Şehir Kitabını İndir

Doğu ve Batı Arasında Şehir Kitabını İndir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Doğu ve Batı Arasında Şehir Kitabının Açıklaması:   İnsanlar inançları ve sahip oldukları kültürel kodları çerçevesinde şehirlerini kurarken, kurulmakta olan bu şehirler yeni bir hayatın yapıtaşlarını oluşturur. Birlikte yerleşme ve...

Dr.Ratip Kazancıgil ve Edirnesi Kitabını İndir

Dr.Ratip Kazancıgil ve Edirnesi Kitabını İndir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Dr.Ratip Kazancıgil ve Edirnesi Kitabının Açıklaması: Osmanlı-Türk tarihimizin içinde Edirne’nin çok özel bir yeri vardır. Şöyle bir kıyaslama yapabiliriz. Selçuklu tarihinin 3 ünlü İli var. Konya, Kayseri ve Sivas. Bu...