Son Dönem Osmanlı Hukuk Düşüncesi Kitabını İndir

Mart 3, 2019 admin 0

Son Dönem Osmanlı Hukuk Düşüncesi Kitabının Açıklaması: Bir içtihat hukuku olarak doğan ve gelişen İslam hukuku, tarihi süreci içinde ve özellikle Osmanlı uygulamasında kanun hukukuna doğru bir evrim geçirmiş, Halife Mansur’la bir teşebbüs olarak başlayan, Ebussuud Efendi döneminde kısmen hayata geçirilen İslam hukukunun kanun hukukuna dönüşmesi süreci özellikle Tanzimat sonrasında güçlü çıkışlarla sürmüştür. Öncesine nazaran birçok alandaki kapsamlı kanunlaştırma faaliyetleri, Kitap Özeti

Tarihi Süreçte Musul ve Musul Sorunu Kitabını İndir

Şubat 24, 2019 admin 0

Tarihi Süreçte Musul ve Musul Sorunu Kitabının Açıklaması: Musul, sahip olduğu jeopolitik avantajları nedeniyle Asya, Afrika ve Avrupa arasında bir kavşak noktasını teşkil etmektedir. Bereketli toprakların ve yeraltı zenginliklerinin yanı sıra jeopolitik ve stratejik konumu yüzyıllar boyunca Osmanlı Devleti tarafından özenle muhafaza edilse de 1. Dünya Savaşı ve sonrasında Skyes-Picot Anlaşması ile izlenen politikalar Musul’u adeta Ortadoğu’nun kanayan yarası haline getirmiştir. Elinizdeki eser Musul’un dünya haritasında Kitap Özeti

Maksadi Kemalat Kitabını İndir

Şubat 7, 2019 admin 0

Maksadi Kemalat Kitabının Açıklaması: Türk milleti fethederek yurt edindikleri yeni memleketlerde ilk iş olarak imar faaliyetlerine başlamışlardır. Camiler, medreseler, tekkeler, mektepler, kaleler, hanlar, hamamlar, köprüler ile donatılan merkezler, çok kısa süre içinde birer Türk-İslam şehirleri olarak karşımıza çıkmaktadır. XIV. yüzyıldan itibaren Türklerin hakimiyeti altına giren Avrupa’nın güney doğusundaki Balkanlar’da imar faaliyetleri, edebi faaliyetleri de olumlu yönde etkilemiştir. Başta Üsküp, Bosna, Kitap Özeti

Kanuni Sultan Süleyman Kitabını İndir

Ocak 28, 2019 admin 0

Kanuni Sultan Süleyman Kitabının Açıklaması: Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı tarihinin en fazla övgüye ve araştırmaya mazhar olmuş padişahlarından biridir. Batı kaynakları onun büyüklüğünün ve kudretinin farkına çok önceden varmış, onu “muhteşem” ve “büyük” anlamlarına gelen Magnificent, Magnifique, Der Practige, Grand Turc gibi unvanlarla anmıştır. Yavuz Sultan Selim’in tek oğlu olması sebebiyle şehzadeliğinde hassasiyetle yetiştirilen Süleyman; tahta geçişinden itibaren imparatorluk topraklarını Kitap Özeti

Hayatım Kazım Karabekir Kitabını İndir

Ocak 27, 2019 admin 0

Hayatım Kazım Karabekir Kitabının Açıklaması: Kâzım Karabekir hayatına ve tanık olduğu olaylara dair neler yazdı? Yazmaya ne zaman başladı? Eğitim hayatı nasıl geçti? Aile yapısı nasıldı? Enver Bey (Paşa) ve Resneli Niyazi birlikte Balkanlarda komitacılara karşı nasıl mücadele etti? Sultan Abdülhamid devrini nasıl anlattı? İşte Türk askerî ve siyasi tarihinin en önemli figürlerinden biri olan Kâzım Karabekir’in kendi kaleminden hayatı… Kitap Özeti

Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Savaşı Kitabını İndir

Ocak 23, 2019 admin 0

Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Savaşı Kitabının Açıklaması: Osmanlı İmparatorluğu, Dünya Savaşı’na nasıl girdi, niçin katıldı? Savaş sonrasındaki buhranda Bab-ı Âlî’nin iflası nasıl gerçekleşti? İngiliz siyasetinin Yakın Doğu siyaseti içinde Türkiye faaliyetleri nasıl bir yer tutuyordu? İngiliz siyasetinde işlenen hatalar nelerdi? 1864’de Kahire’de doğan ve 1921’de Roma’da şehid edilen Said Halim Paşa, Osmanlı İmparatorluğu 1914’te Almanya’nın müttefiki olarak Birinci Dünya Savaşı’na Kitap Özeti

Osmanlı’nın Başarısının Sırrı Kitabını İndir

Ocak 16, 2019 admin 0

Osmanlı’nın Başarısının Sırrı Kitabının Açıklaması: Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasının ardından Batı Anadolu’daki Türk beylikleri, Türk birliğini yeniden kurma mücadelesine giriştiler. Bu mücadele, Osmanoğulları’nın yıldızının parlaması ve varlığını altı yüz yıl gibi uzun bir süre devam ettiren kudretli bir Türk devleti kurması ile sonuçlandı. Adını tarih sahnesine altın harflerle yazdırmayı başaran dört yüz çadırlık küçük bir Türk beyliğinin, toprakları üç kıtaya Kitap Özeti

Mustafa Kemal’in Ordusunda Bir Alman Yüzbaşı – Hans Tröbst Kitabını İndir

Ocak 13, 2019 admin 0

Mustafa Kemal’in Ordusunda Bir Alman Yüzbaşı – Hans Tröbst Kitabının Açıklaması: Mustafa Kemal’in Ordusunda Bir Alman Yüzbaşı – Hans Tröbst Mustafa Kemal’in Ordusunda Bir Alman Yüzbaşı Birinci Dünya Savaşı sonu… Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu’nun içinde olduğu İttifak Devletleri yenilmiş… Mağlup devletlere ağır koşullar dayatılıyor… Baltık cephesinde piyade yüzbaşı olan ve ülkesindeki boyun eğmeyi içine sindiremeyen Hans Tröbst, Türkiye’de Mustafa Kemal Kitap Özeti

Kazım Karabekir Seti – Kitabını İndir

Ocak 4, 2019 admin 0

Kazım Karabekir Seti-3 Kitap Takım Kitabını İndir Kitap Açıklaması PAŞALARIN HESAPLAŞMASI Kazım Karabekir Paşa diyor ki, “İstiklal Savaşı’nı yapmak fikrini ilk önce ortaya koyan bendim. Bunun siyasi ve askeri planlarını yapan da bendim. İlk önce, 29.11.1918 tarihinde İstanbul Zeyrek’te, Süleymaniye Camisi’ne bakan ağabeyimin evinin bahçesinde, bu meseleyi İsmet Bey’e (İnönü) açtım ve uzun uzun tartıştık. Birlikte Osmanlı Kabinesi’ne girmek düşüncesinde olan Kitap Özeti

Mustafa Kemal’in Ordusunda Bir Alman Yüzbaşı Kitabını İndir

Aralık 24, 2018 admin 0

Mustafa Kemal’in Ordusunda Bir Alman Yüzbaşı Kitabının Açıklaması: Birinci Dünya Savaşı sonu… Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu’nun içinde olduğu İttifak Devletleri yenilmiş… Mağlup devletlere ağır koşullar dayatılıyor… Baltık cephesinde piyade yüzbaşı olan ve ülkesindeki boyun eğmeyi içine sindiremeyen Hans Tröbst, Türkiye’de Mustafa Kemal liderliğinde bir direniş başlatıldığını duyar. Bu direnişe katılmak üzere Varna üzerinden gizlice İstanbul’a gelir. Burada bulduğu birkaç bağlantı Kitap Özeti

Doğu'ya Bakış Kitabını İndir

Kasım 27, 2018 admin 0

Doğu'ya Bakış Kitabının Açıklaması: Dogu’ya Bakış yüzlerce yıllık ulusal tarihin çarpıtmalarını bir kenara iterek, bize kim liğimizin aslında Britanyalılar ile Osmanlılar arasında gerçekleşmiş olan sayısız te mas tarafından şekillendirilmiş olduğunu göstermektedir.”- Dr. Caroline Finkel, Rüyadan İmparatorluğa Osmanlı: Osmanlı İmparatorlu ğu’nun Öyküsü 1300-1923’ün yazan.”Doğu’ya Bakış İngilizlerin ve İskoçyalıların Osmanlı dünyası ile yaşamış oldukları etkileşimleri konu alan bilimsel araştırmalara çok önemli bir Kitap Özeti

Herkes İçin Kısa Osmanlı Tarihi Kitabını İndir

Kasım 27, 2018 admin 0

Herkes İçin Kısa Osmanlı Tarihi Kitabının Açıklaması: Osmanlı İmparatorluğu, tarihin gördüğü en büyük imparatorluklardan birisiydi. 16. yüzyılda dünya siyasetine yön vererek, bugünkü dünyanın siyasi ve dini yapısının oluşmasına büyük katkıda bulundu. Osmanlı İmparatorluğu, tarih sahnesinden çekilmesine rağmen hâlâ izleri duruyor. Ancak hayatımızın hemen hemen her safhasında izleriyle karşılaşmamıza rağmen Osmanlı tarihi özellikle akademik dünyanın dışındaki okurlar için hâlâ karanlıklar içerisinde. Kitap Özeti

İlber Ortaylı Seçkisi Set 2-3 Kitap Takım Kitabını İndir

Kasım 26, 2018 admin 0

İlber Ortaylı Seçkisi Set 2-3 Kitap Takım Kitabının Açıklaması: Abdülhamid’in Dış Politikası “Feroze Yasamee, çalışkan, geniş bilgili ve 19. yüzyıl Osmanlı-Balkan tarihinin üstadı bir tarihçi. Sultan Abdülhamid ve döneminin dış politikası için ciddi okuma yapmak isteyenlere tavsiye edilir.” -İlber Ortaylı- Büyük zayiatlar verildiği, önemli toprakların kaybedildiği ve mali olarak kriz boyutunda sorunların yaşandığı bir dönemde tahta çıktı II. Abdülhamid. Hemen Kitap Özeti

Doğu ve Batı Arasında Şehir Kitabını İndir

Kasım 24, 2018 admin 0

Doğu ve Batı Arasında Şehir Kitabının Açıklaması:   İnsanlar inançları ve sahip oldukları kültürel kodları çerçevesinde şehirlerini kurarken, kurulmakta olan bu şehirler yeni bir hayatın yapıtaşlarını oluşturur. Birlikte yerleşme ve yaşama biçimleri olarak bir sosyal hayat tarzını ancak şehirde görmek mümkündür. Dolayısıyla sosyal kurumları ve bunlarla ilişkili olarak siyasal yöntemleri analiz edebilmek için şehir ve onun kökeni üzerinde durmak gerekir.  Kitap Özeti

Dr.Ratip Kazancıgil ve Edirnesi Kitabını İndir

Kasım 18, 2018 admin 0

Dr.Ratip Kazancıgil ve Edirnesi Kitabının Açıklaması: Osmanlı-Türk tarihimizin içinde Edirne’nin çok özel bir yeri vardır. Şöyle bir kıyaslama yapabiliriz. Selçuklu tarihinin 3 ünlü İli var. Konya, Kayseri ve Sivas. Bu üç ili tarih sayfalarından çıkarttığımız zaman “Selçuklu Tarihi” yazılmaz. Osmanlı Devletinin de 3 ili var. Bursa, Edirne ve İstanbul. Bunları da tarihten çıkarttığımız zaman “Osmanlı Tarihi”de yazılmaz. Osmanlı tarihi yazılmazsa, Kitap Özeti

Bir Dehanın İzleri II. Abdülhamid Han – Talha Uğurluel Kitabını İndir

Şubat 5, 2018 admin 0

Bir Dehanın İzleri II. Abdülhamid Han – Talha Uğurluel Osmanlı padişahlarından belki de en çok tartışılanıdır Sultan II. Abdülhamid. Kimileri “Kızıl Sultan” diyor, kimileri “Ulu Hakan”… Siyasi hayatı ve tercihleri sürekli tartışılıyor. Ve bu tartışmalar, daha ziyade sancılı saltanat yıllarındaki siyasi olaylar, anlaşmalar, yürütülen “denge politikası” üzerinden yapılıyor. Peki şimdi, kişisel hayatı ve bıraktığı eserler üzerinden “İnsan Abdülhamid”e doğru bir Kitap Özeti

maltepe escort