Osmanlı’nın Başarısının Sırrı Kitabını İndir

Ocak 16, 2019 admin 0

Osmanlı’nın Başarısının Sırrı Kitabının Açıklaması: Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasının ardından Batı Anadolu’daki Türk beylikleri, Türk birliğini yeniden kurma mücadelesine giriştiler. Bu mücadele, Osmanoğulları’nın yıldızının parlaması ve varlığını altı yüz yıl gibi uzun bir süre devam ettiren kudretli bir Türk devleti kurması ile sonuçlandı. Adını tarih sahnesine altın harflerle yazdırmayı başaran dört yüz çadırlık küçük bir Türk beyliğinin, toprakları üç kıtaya Kitap Özeti

Mustafa Kemal’in Ordusunda Bir Alman Yüzbaşı – Hans Tröbst Kitabını İndir

Ocak 13, 2019 admin 0

Mustafa Kemal’in Ordusunda Bir Alman Yüzbaşı – Hans Tröbst Kitabının Açıklaması: Mustafa Kemal’in Ordusunda Bir Alman Yüzbaşı – Hans Tröbst Mustafa Kemal’in Ordusunda Bir Alman Yüzbaşı Birinci Dünya Savaşı sonu… Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu’nun içinde olduğu İttifak Devletleri yenilmiş… Mağlup devletlere ağır koşullar dayatılıyor… Baltık cephesinde piyade yüzbaşı olan ve ülkesindeki boyun eğmeyi içine sindiremeyen Hans Tröbst, Türkiye’de Mustafa Kemal Kitap Özeti

Kazım Karabekir Seti – Kitabını İndir

Ocak 4, 2019 admin 0

Kazım Karabekir Seti-3 Kitap Takım Kitabını İndir Kitap Açıklaması PAŞALARIN HESAPLAŞMASI Kazım Karabekir Paşa diyor ki, “İstiklal Savaşı’nı yapmak fikrini ilk önce ortaya koyan bendim. Bunun siyasi ve askeri planlarını yapan da bendim. İlk önce, 29.11.1918 tarihinde İstanbul Zeyrek’te, Süleymaniye Camisi’ne bakan ağabeyimin evinin bahçesinde, bu meseleyi İsmet Bey’e (İnönü) açtım ve uzun uzun tartıştık. Birlikte Osmanlı Kabinesi’ne girmek düşüncesinde olan Kitap Özeti

Mustafa Kemal’in Ordusunda Bir Alman Yüzbaşı Kitabını İndir

Aralık 24, 2018 admin 0

Mustafa Kemal’in Ordusunda Bir Alman Yüzbaşı Kitabının Açıklaması: Birinci Dünya Savaşı sonu… Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu’nun içinde olduğu İttifak Devletleri yenilmiş… Mağlup devletlere ağır koşullar dayatılıyor… Baltık cephesinde piyade yüzbaşı olan ve ülkesindeki boyun eğmeyi içine sindiremeyen Hans Tröbst, Türkiye’de Mustafa Kemal liderliğinde bir direniş başlatıldığını duyar. Bu direnişe katılmak üzere Varna üzerinden gizlice İstanbul’a gelir. Burada bulduğu birkaç bağlantı Kitap Özeti

Doğu'ya Bakış Kitabını İndir

Kasım 27, 2018 admin 0

Doğu'ya Bakış Kitabının Açıklaması: Dogu’ya Bakış yüzlerce yıllık ulusal tarihin çarpıtmalarını bir kenara iterek, bize kim liğimizin aslında Britanyalılar ile Osmanlılar arasında gerçekleşmiş olan sayısız te mas tarafından şekillendirilmiş olduğunu göstermektedir.”- Dr. Caroline Finkel, Rüyadan İmparatorluğa Osmanlı: Osmanlı İmparatorlu ğu’nun Öyküsü 1300-1923’ün yazan.”Doğu’ya Bakış İngilizlerin ve İskoçyalıların Osmanlı dünyası ile yaşamış oldukları etkileşimleri konu alan bilimsel araştırmalara çok önemli bir Kitap Özeti

Herkes İçin Kısa Osmanlı Tarihi Kitabını İndir

Kasım 27, 2018 admin 0

Herkes İçin Kısa Osmanlı Tarihi Kitabının Açıklaması: Osmanlı İmparatorluğu, tarihin gördüğü en büyük imparatorluklardan birisiydi. 16. yüzyılda dünya siyasetine yön vererek, bugünkü dünyanın siyasi ve dini yapısının oluşmasına büyük katkıda bulundu. Osmanlı İmparatorluğu, tarih sahnesinden çekilmesine rağmen hâlâ izleri duruyor. Ancak hayatımızın hemen hemen her safhasında izleriyle karşılaşmamıza rağmen Osmanlı tarihi özellikle akademik dünyanın dışındaki okurlar için hâlâ karanlıklar içerisinde. Kitap Özeti

İlber Ortaylı Seçkisi Set 2-3 Kitap Takım Kitabını İndir

Kasım 26, 2018 admin 0

İlber Ortaylı Seçkisi Set 2-3 Kitap Takım Kitabının Açıklaması: Abdülhamid’in Dış Politikası “Feroze Yasamee, çalışkan, geniş bilgili ve 19. yüzyıl Osmanlı-Balkan tarihinin üstadı bir tarihçi. Sultan Abdülhamid ve döneminin dış politikası için ciddi okuma yapmak isteyenlere tavsiye edilir.” -İlber Ortaylı- Büyük zayiatlar verildiği, önemli toprakların kaybedildiği ve mali olarak kriz boyutunda sorunların yaşandığı bir dönemde tahta çıktı II. Abdülhamid. Hemen Kitap Özeti

Doğu ve Batı Arasında Şehir Kitabını İndir

Kasım 24, 2018 admin 0

Doğu ve Batı Arasında Şehir Kitabının Açıklaması:   İnsanlar inançları ve sahip oldukları kültürel kodları çerçevesinde şehirlerini kurarken, kurulmakta olan bu şehirler yeni bir hayatın yapıtaşlarını oluşturur. Birlikte yerleşme ve yaşama biçimleri olarak bir sosyal hayat tarzını ancak şehirde görmek mümkündür. Dolayısıyla sosyal kurumları ve bunlarla ilişkili olarak siyasal yöntemleri analiz edebilmek için şehir ve onun kökeni üzerinde durmak gerekir.  Kitap Özeti

Dr.Ratip Kazancıgil ve Edirnesi Kitabını İndir

Kasım 18, 2018 admin 0

Dr.Ratip Kazancıgil ve Edirnesi Kitabının Açıklaması: Osmanlı-Türk tarihimizin içinde Edirne’nin çok özel bir yeri vardır. Şöyle bir kıyaslama yapabiliriz. Selçuklu tarihinin 3 ünlü İli var. Konya, Kayseri ve Sivas. Bu üç ili tarih sayfalarından çıkarttığımız zaman “Selçuklu Tarihi” yazılmaz. Osmanlı Devletinin de 3 ili var. Bursa, Edirne ve İstanbul. Bunları da tarihten çıkarttığımız zaman “Osmanlı Tarihi”de yazılmaz. Osmanlı tarihi yazılmazsa, Kitap Özeti

Bir Dehanın İzleri II. Abdülhamid Han – Talha Uğurluel Kitabını İndir

Şubat 5, 2018 admin 0

Bir Dehanın İzleri II. Abdülhamid Han – Talha Uğurluel Osmanlı padişahlarından belki de en çok tartışılanıdır Sultan II. Abdülhamid. Kimileri “Kızıl Sultan” diyor, kimileri “Ulu Hakan”… Siyasi hayatı ve tercihleri sürekli tartışılıyor. Ve bu tartışmalar, daha ziyade sancılı saltanat yıllarındaki siyasi olaylar, anlaşmalar, yürütülen “denge politikası” üzerinden yapılıyor. Peki şimdi, kişisel hayatı ve bıraktığı eserler üzerinden “İnsan Abdülhamid”e doğru bir Kitap Özeti