Dede Korkut Hikayeleri-100 Temel Eser Kitabını İndir

Aralık 1, 2018 admin 0

Dede Korkut Hikayeleri-100 Temel Eser Kitabının Açıklaması: Dede Korkut Kitabı Türk dilinin bir şaheseri olarak Türk töresi etrafında bir insanı millî ve manevî değerlerle donatmaya kâfidir. Bu esere adını vermiş olan Dede Korkut, Türk’ün efsanevî kişisi, bilge adamı ve ozanların pîri olup destanlar onun tarafından düzülüp koşulmuştur. Hikâyeler, öncelikle sözlü edebî ortamda dilden dile aktarılmış daha sonra ise isimsiz kahramanlar Kitap Özeti

Viking Mitolojisi Kitabını İndir

Aralık 1, 2018 admin 0

Viking Mitolojisi Kitabının Açıklaması: Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     Tarihten edebiyata birçok alanda, Ortaçağ’dan günümüze kadar etkisi devam eden Nesir Edda Viking mitolojisinin temellerini atmıştır. Nesir Edda’da Viking kozmogonisi, panteonu ve mitleri yüzyılları aşan bir edebi yetkinlikle aktarılmıştır. İskandinavya’nın coğrafyasıyla yoğrulan ve kadim bir bilgeliğin içsel derlemesi olan Nedir Edda, Viking mitolojisinin olduğu kadar kuzey edebiyatının da en Kitap Özeti

Yunan Mitolojisi-2 Cilt Takım Kitabını İndir

Aralık 1, 2018 admin 1

Yunan Mitolojisi-2 Cilt Takım Kitabının Açıklaması: Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)    Yunan Mitolojisi Tethys ile Okeanos’un birleşmesiyle başlayıp Odysseus’un Penelope’ye kavuşmasıyla sona eren bir mitler, masallar, öyküler bütününü ayrıntılarıyla aktarıyor ve inceliyor. Yazar kitabın birinci cildini tanrılara, ikinci cildini de kahramanlara ayırıyor.  Konuyla ilgili tüm bilgi, belge ve bulguları okurun görüşüne sunuyor. Bir mitin tek bir anlatımı ile yetinmeyip Kitap Özeti

Mitoloji 101 Kitabını İndir

Aralık 1, 2018 admin 0

Mitoloji 101 Kitabının Açıklaması: Sizi tıpkı Odysseus gibi maceralarla dolu bir yolculuğa çıkaracak olan bu kitapta Truva Savaşı, Perseus’un Medusa’yı öldürüşü, Oedipus’un bir kehanetten kaçışı gibi en ilginç klasik mitoloji öykülerini bulacaksınız. Kendisinden bir şeyler istemek için gelen konuklarını “unutma sandalyelerine” oturtan Hades; yatağına uydurmak için yolcuların bacaklarını kesip boyunu kısaltan hancı Procrustes; bir açgözlüyü kendi etini yemeye mahkûm eden Kitap Özeti

Kahramanın Sonsuz Yolculuğu Kitabını İndir

Aralık 1, 2018 admin 0

Kahramanın Sonsuz Yolculuğu Kitabının Açıklaması: Daha önce Kabalcı Yayınları’yla okucuyla buluşan Joseph Campbell’ın kült kitabı Kahramanın Sonsuz Yolculuğu – A Hero With A Thousand Faces, şimdi İthaki etiketiyle karşınızda. Mitoloji ve insan psikolojisi arasındaki güçlü bağa dair bu zamana kadar yazılmış en iyi kitap olma niteliğini taşıyan Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, okuyucunun hayatını olumlu yönde değiştirecek bir özelliğe sahip. Nice kurgu Kitap Özeti

Adana Efsaneleri Kitabını İndir

Kasım 23, 2018 admin 0

Adana Efsaneleri Kitabının Açıklaması: Efsaneler, yaşadıkları toplumun dünya görüşünü, duygu, düşünce ve hayal dünyasını ortaya koyan, insanların iç dünyalarına ışık tutan ve ait oldukları toplumda bilgi kaynağı olarak işlev gören bir tür olarak, anonim halk edebiyatı ürünleri içinde önemli bir yere sahiptirler. Coğrafi konumu ve verimli toprakları nedeniyle, tarih öncesi dönemlerden başlayarak günümüze değin bir uğrak noktası olan Adana, Çukurova Kitap Özeti

maltepe escort