Uygulamada Konkordato Kitabını İndir

Kasım 30, 2018 admin 0

Uygulamada Konkordato Kitabının Açıklaması: Ticari ve sosyal hayat açısından yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulması sebebi ile iflasın ertelenmesi kurumu tamamıyla yürürlükten kaldırılmış ve konkordato kurumunun işlev kazanması için konkordato ile ilgili köklü değişiklikler ihtiva eden 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir.   Hem akademik anlamda hem de uygulayıcılara yol göstermek amacı ile Kitap Özeti

İhtarnameler Kitabını İndir

Kasım 18, 2018 admin 0

İhtarnameler Kitabının Açıklaması: Dava açmadan önce, taraflar arasındaki uyuşmazlık konusu ile ilgili olarak, ihtarname gönderilmesi ve netice olarak cevabi yazının beklenmesi, dava ekonomisi açısından tarafların menfaatine olabilir. Yargılama süreci ve yargılama masraflarına katlanmadan anlaşma zemini oluşabilir. Bunun için de ihtarnamede maddi hatalardan, yanlış anlaşılabilecek ifadelerden kaçınılması, hak kaybına uğramamak için ihtarname hakkında bilgi sahibi olunması gereklidir.                  İhtarnamenin genel hukuk ve Kitap Özeti

Arazi Toplulaştırması ve İptal Davası Yoluyla Yargısal Denetim Kitabını İndir

Kasım 18, 2018 admin 0

Arazi Toplulaştırması ve İptal Davası Yoluyla Yargısal Denetim Kitabının Açıklaması: Arazi toplulaştırması, ekonomik olarak tarımsal faaliyette bulunmaya imkan vermeyecek biçimde parçalanmış ve bozulmuş parsellerin, modern tarımsal işletmecilik esaslarına uygun şekilde birleştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemidir.   Avrupa’da yasal düzenlemelere dayalı olarak 19. yüzyıldan bu yana uygulanmakta olan arazi toplulaştırması, tarımsal işletmelerin verimliliğini artırmanın yanı sıra kırsal alanların yaşam kalitesinin yükseltilmesinde de Kitap Özeti

maltepe escort