Big Bang ve Tanri- Caner Taslaman Kitabını İndir

Haziran 6, 2018 admin 0

 Big Bang Kuramı doğru mu? Big Bang Kuramı felsefe ve dinler açısından hangi neticeleri doğuruyor? Yaradan var mı? Yaradan’nın varlığı ilmi verilerle ve akılcı kanıtlarla kanıtlanabilir mi? Evren, ilmi yasalar, üniversal tüm oluşumlar, bütün canlılar ve biz; kazara mi oluştuk, yoksa şuurlu bir yaratılışın ürünleri miyiz? Bu suallere vereceğimiz yanıtların, neye inanmamız gerektiği ve hayatın bir manası olup olmadığı hususlarında Kitap Özeti

Evrim Teorisi Son Kitabını İndir

Haziran 6, 2018 admin 0

 PEvrim Kuramı bilimselliğin kriterlerini karşılamakta mıdır? Platon’un, Aristoteles’in, Leibniz’in, Hume’un, Kant’ın, Popper’ın, Kuhn’un felsefeleriyle bu kuramın nasıl bir irtibatı vardır? Evrim Kuramı’nin felsefî ve teolojik neticeleri nelerdir? İslamiyet’in, Hıristiyanlığın ve Yahudiliğin teolojileri ger- çekten de Evrim Kuramı’nin reddedilmesini gerektiriyor mu? Yaradan’nın var olup olmadığı problemiyle Evrim Kuramı’nin nasıl bir ilişkisi bulunmaktadır? Yaradan’nın varlığını rasyonel olarak temellendirmeye çalışan tasarım kanıtına, Evrim Kitap Özeti

Din ile Bilim Bertrand Russel Kitabını İndir

Haziran 6, 2018 admin 0

 :Büyük tarihsel dinlerden her birinin üç istikameti vardır: (1) bir müessese, (2) bir öğreti, (3)şahsi töreler. … Fakat, bu üç öğe, ehemmiyetlerindeki değişmelerle beraber toplumsal birgörüngü olarak ele alınan, sadece bilim ile çatışmaları üzerinde durulan din içingereklidirler. Mutlak şahsi bir din, bilimin ters sayacağı netlemelerden kaçındığı sürece,en ilmi çağda dahi asla yadırganmaz.Son zamanlarda mantık birliği hem bir güç hem de Kitap Özeti

Tarihte Usül – Ord. Prf. Dr. A. Zeki Velidi Togan Kitabını İndir

Haziran 6, 2018 admin 0

Tarihte usül bizde Tanzimattan önce İbn Haldunvari düşüncelerden ibaretti.Daha sonra ise o Avrupanın tenkidi fikrini ,tarih ve edebiyat tarihi başta olmak üzere hümaniter ilimlere tatbik faktörün usülü olarak ele alınmıştır. Bu kitap tarih metododlojisinin Garb fikir sistemini kavrama yollarını gösteren klavuzların başında geliyor. Tarihte Usül – Ord. Prf. Dr. A. Zeki Velidi Togan Kitabını İndir

Albert Einstein – Fiziğin Evrimi Kitabını İndir

Haziran 6, 2018 admin 0

Albert Einstein – Fiziğin Evrimi :Bu kitabın ilk baskısından bu yana geçen vakit içinde, kitabın baş yazarı ve belki en büyük bilim insanı ve gelmiş geçmiş insanların en seveceni olan Einstein can verdi. Gene o zamandan beri, fizikte eşsiz gelişmeler oldu. Çekirdek fiziğindeki ilerlemeyi, temel tanecikler (particles) kuramını ve kozmik uzayın araştırılmasını anmak yeter. Bununla beraber, bu kitapta değiştirilmesi şart Kitap Özeti

Tinaz Titiz – Sorun Nasıl Çözülmez Kitabını İndir

Haziran 6, 2018 admin 0

Tinaz Titiz – Mesele Nasıl Çözülmez :Eğitim-öğretim mutlak derse girmek, dört duvar arasında bu işi bitirmek olamayacağına göre eğitime ciddi şekilde kafasını, yüreğini, bileğini yoranlarla bir dizi sohbet yapmak gerekliliğine inanarak çıktım yola. O güzelim yolun başında rastladıklarımdan biri de Sayın Tınaz Titiz?di. Onu önce medyadan, sonra yazılarından, kitaplarından en sonra da kendisinden tanıdım. Bu güzel tanışmayı sizinle paylaşmak istedim. Kitap Özeti

Albert Einstein – Dünyamıza Bakış Kitabını İndir

Haziran 6, 2018 admin 0

Albert Einstein – Dünyamıza Bakış :Ekonomik ve toplumsal meseleleri enikonu bilmeyen bir kimsenin sosyalizm üstüne birtakım düşünceler ileri sürmesi uygun düşer mi? Bir hayli bakımdan düşer bence…Sosyalizm törel ve toplumsal bir emele yönelmiştir. Fakat, bilim ne amaçlar yaratabilir, ne de bunları insanlara benimsetebilir; olsa olsa, son emellere götüren kimi araçlar sağlayabilir ancak.Bu nedenlerden dolayı, insanla alakalı meselelerde, bilim ve ilmi Kitap Özeti

Tanrı’nın Formülü – Jose Rodrigues DosSantos Kitabını İndir

Haziran 6, 2018 admin 0

Yaradan’nın Yöntemi – Jose Rodrigues DosSantos :“Rab mahirdir fakat acımasız değildir. Tabiat sırlarını sinsiliğinden değil özündeki yüceliğinden dolayı gizler.”-Albert Einstein-1951 güzü: İsrail’in ilk başbakanı David Ben Gurion, Albert Einstein’la tanışmak için Princeton’a gider. Ziyaretinin emeli nükleer silah ele geçirmektir. Atomla başlayan saklı sohbetleri hızla Yaradan’nın varlığına doğru yönelir. Einstein Yaradan’nın yönteminin peşindedir. Dünya düzenini tepe taklak edebilecek bir ehemmiyette olduğu Kitap Özeti

Arthur Charles Clarke – 3001 Uzay Efsanesi Son Efsane Kitabını İndir

Haziran 6, 2018 admin 0

Arthur Charles Clarke – 3001 Uzay Efsanesi Son Efsane :Ay’da ortaya çıkarılan bir bilinmezlik;Bu bulgunun açtığı ufuklar öylesine engindir ki…İlk defa güneş sistemi’nin derinliklerine insanlar gönderilir. Fakat bu insanlar, hedeflerine erişmeden bir şeyler ters gitmeye başlar.Ürkütücü biçimde ters…Ay’a ayak basmanın daha hayal olduğu bir dönemde yazılan ve asrımızın en yaratıcı filmlerinden birine konu olan, olağandışı, çarpıcı bir kitap. 2001: Bir Kitap Özeti

Beynin Gizemi Kitabını İndir

Haziran 6, 2018 admin 0

Beynin Gizemi :Okuma eylemi öylesine alışmıştır ki bunun ne kadar müthiş bir yetenek olduğunu unuturuz. Beyaz bir kâğıt üzerindeki birkaç siyah işaret nasıl olup da bütün bir manalar evrenini tetikler? Bu merak uyandıran çalışmanın konusu, göz ve zihnin yazılı simgeleri sese, müziğe ve manaya dönüştürerek, düşünceyi ortaya çıkaran karmaşık ortaklığıdır. Fransız nörobilimci Stanislas Dehaene, kitabında yüzlerce sene süren beyin görüntüleme Kitap Özeti

Sinirsiz Guc – Anthony Robbins Kitabını İndir

Haziran 6, 2018 admin 0

Sinirsiz Guc – Anthony Robbins :Bu kitap diğer kişiler üzerindeki gücünüzle alakalı değildir. Evet, hayatta istediğiniz rastgele bir şeyi yapabilir, muvaffak olabilir ve ele geçirebilirsiniz. Zihni gücün sihiri konusunun en büyük ustası olan Robbins, bu sayfalarda kendi kendinizi nasıl kullanacağınızı göstermektedir. O, hırsla ve incelikleriyle; ne isterseniz olabileceğinizi, ne yapabileceğinizi ve ne yapamayacağınızı zihninizin vaziyetinin belirlediğini, tüm başarılı neticelerin modellenebileceğini ve Kitap Özeti

Ansiklopedik İsim Sözlüğü Abdurrahman Dilipak Kitabını İndir

Haziran 5, 2018 admin 0

Ansiklopedik İsim Sözlüğü Abdurrahman DilipakToplumsal olarak belli olmayan bir kültür kayması yasamaktayız. Kimisi yunanlılar kimisi araplara  kimisi avrupaya kimisi amerikaya kimisi Rusyaya ozenmekte hayatını öyle idame ettirmektedir. Kendi içimizde son senelerde batıya çok fazla özenmeye basladık . Bu kitap bizim kulturumuzun dinimizin bize uygun gördugu isimleri kullanmamızın ehemmiyetini bizlere vurgulamakta. Aslına bakarsanız bir çok ilmi araştırma neticeninde dahi insanın isminin Kitap Özeti

Rhonda Byrne – The Secret ‘ Sır Kitabını İndir

Haziran 5, 2018 admin 0

pRhonda Byrne – The Secret ‘ Sır :Avuçlarınızın içinde tuttuğunuz Büyük SırAvuçlarınızın içinde tuttuğunuz Büyük SırAsırlar süresince elden ele dolaştı. Ona gıpta ettiler. Gizlediler. Kayboldu, çalındı ve akılalmaz paralara satın alındı. Tarihin en ehemmiyetli kişilerinden bazıları bu asırlar yaşında olan Sır’rı çözmüştü. Platon, Galileo, Beethoven, Edison, Carnegie ve Einstein’ın yanı sıra bir takım kaşifler, teologlar, bilimadamları ve büyük düşünürlerin çoğu Kitap Özeti

Peter Cave – 33 Felsefi Bilmece Kitabını İndir

Haziran 5, 2018 admin 0

Peter Cave – 33 Felsefi BilmeceAslında hayat felsefeden ibarettir. İnsan yalnızca belli yaşlardan sonra gözünü kapatır ve kimi olayları sorgulamaz. Felsefe tanım yaparken büyüyen bir insanı merak etmemekle ve arastırma duygusunun yitmesiyle tenkit eder. Genelde bu özellik çoçukken içimizde herşeye olusan merak gibi birseydir. Felsefeciler bu duygunun bellii yaşlardan sonra köreldiğini bu duygusunu koreltmeyip kendini muhafaza edenlerin ise felsefeci oldugunu Kitap Özeti

Soren Kierkegaard Ölümcül Hastalık Umutsuzluk Kitabını İndir

Haziran 5, 2018 admin 0

Soren Kierkegaard Ölümcül Hastalık Umutsuzluk Bu kitap felsefe dizisinin mükemmel kitaplarından birisidir. Varolustan bu yana umutta hep varolmuştur. Umudu arayanlar olmuştur. Umudu bulanlar olmuştur , umuda kavusup tekrar hasret çekenlerde olustur. Ama bazıları hiç umuda sahip olamamıslar. Umut ederken umutlarını öldürenleri bile görmüşlüğümüz olmuştur. Soyleyin bakalım umut nasıl bişey ? Bir insan umut ederse nerelere kadar çıkar ? yada umut edemeyen Kitap Özeti

1 2
maltepe escort