background img
Ağu 26, 2018
57 Views

Kaside-İ Bürde Kitabını İndir

Written by

Kaside-İ Bürde Kitabının Açıklaması:

Kaside-İ Bürde

Bu Kasîdenin Asıl İsmi El-Kevâkibü’D-Dürriyye Fî Medhi Hayri’L-Beriyye’Dir. Kasîde-İ Bür’E, Kasîde-İ Bürdiyye Gibi Farklı İsimlerle De Zikrolunmuştur. Beyitlerin Sonundaki Kelimeler Mim Harfi İle Bittiği İçin Kasîde-İ Mîmiyye De Denilmiştir. Fakat En Meşhur Olan İsmi ?Kasîde-İ Bürde?Dir. İmam Bûsîrî Hazretleri’Nin İhlâsla Ve Peygamber Aşkıyla Yazdığı Bu Eser Resûlüllâh Sallallâhü Aleyhi Ve Sellem Efendimiz’İ Medheden Kasîdelerin En Meşhurudur, Asırlarca Okunmuş Ve Okutulmuştur. İmam Bûsîrî Hazretleri’Nin Doktorların Aciz Kaldığı Hastalığından Şifa Bulmak Niyetiyle Yazıp Allâhü Teâlâ’Dan Şifa İstediği Ve Allâhü Teâlâ’Nın İzni İle Şifa Bulduğu Kasîdedir. Müslümanlar Arasında Çok İtibar Gören Bu Kasîde Üzerine Farklı Dillerde Çok Sayıda Şerhler, Hâşiyeler, Tahmisler Ve Tercümeler Yapılmıştır. Bu Eser Hocazâde Diye Bilinen El-Hâc Muhammed Efendi Tarafından Tertip Edilmiştir. Bu Kasidenin Havassından İstifade İçin Manasını Bilmek Şart Olduğu İçin Müellif Böyle Bir Risâle Hazırlamış. Beyitlerin Yanlarına Türkçe Manalarını, Hâmişine De Şeyhzâde Ve Harpûtî’Den Bazı Şerhleri Zikretmiş; Zaman Zaman Da Zamir Ve İ’Raba Dâir Bazı Îzahlarda Bulunmuştur.

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir