background img
Şub 19, 2018
96 Views

Karakeçili Aşireti ve Eskişehir’e İskanı İle Kuyucak Karyesindeki Özbekli Cemaati Yağmur SAY Kitabını İndir

Written by

Karakeçili Aşireti ve Eskişehir’e İskanı İle Kuyucak Karyesindeki Özbekli Cemaati Yağmur SAY Anadolu’nun Türkleşmesi ve Đslamlaşmasındabüyük rol oynayan Karakeçililer, XI. Asırdan itibarenvarlıklarını yoğun biçimde hissettirirler. ÖncelikleSarıkeçili, Teke Türkmenleri, Keçilü Cemaatleri vb.adlandırmalarla Anadolu’nun çeşitli bölgelerine akarlar.Anadolu’daki dağılma bölgeleri hemen hemen tümTürkiye coğrafyasını kapsar. Bu dağılmada aşiret yeniköyler kurar. Bugün Kürt Aşireti denilen MilliAşireti tapu tahrir kayıtlarında Karakeçililerinoluşturduğu bir Türk aşireti olarak karşımızaçıkmaktadır. Karakeçililerin bir takım şer’iyye sicillerinde“Yörükan-ı Karakeçili” ve “Uluyörük” adlarıylaanıldıklarını görüyoruz.XIX. asırda çeşitli sosyal nedenler ve buhranlarsonucunda aşiretler üzerindeki baskı artmış,Kafkaslardan ve Balkanlardan gelen yoğun göçmennüfusun iskan çalışmaları Karakeçililerin elindebulundurdukları ovaların onların elinden çıkmasısonucunu doğurmuştur. Bu ve benzeri nedenlerle göçhareketleri görülmekte, bir takım konar- göçer Yörük Aşiretleride ellerinde kalan yaylak ve kışlaklarına yerleşmekzorunda kalmışlardır. Bunun yanında Orta Asya’dangelen yeni Türk göçlerinin yoğunluğuyla bir takım bölgelerboşalmış, köy halkının bir bölümü iç bölgelerde yeniköyler oluşturdukları gibi, bir bölümü de şehirlereakmıştır. Eskişehir merkez olmak üzere en yoğun konargöçeraşireti barındıran Seyitgazi yöresi ve çevresindeKarakeçili Aşireti’ne bağlı Özbekli Cemaati, bu bölgede enönemli ve yoğun nüfuslu bir cemaat olmuştur. ÖzellikleAbdülhamid döneminde Özbekli Cemaati’nin yoğunolarak yaşadığı Kuyucak Köyü’nün saltanata verdiğiekonomik ve askeri destek son derece dikkat çekicidir.

Karakeçili Aşireti ve Eskişehir’e İskanı İle Kuyucak Karyesindeki Özbekli Cemaati Yağmur SAY Kitabını İndir

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir