Karahanli Turkcesi Grameri – Necmettin Hacieminoglu Kitabını İndir

tarafından
12
Karahanli Turkcesi Grameri – Necmettin Hacieminoglu Kitabını İndir

Takriben iki yüz senelik bir vakit dilimini kapsayan Karahanlı Türkçesi, Köktürk ve Uygur Türkçesinin bir devamıdır. Necmettin Hacıeminoğlu”nun Karahanlı Türkçesi Grameri isimli bu çalışması; Divanü Lûgati”t-Türk, Kutadgu Bilig, Kur”an-ı Kerim Çevirisi, Atabetü”l-Hakayık ve Divan-ı Hikmet metinlerine dayanmaktadır. Karahanlı Türkçesi Grameri: Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi, Tümce başlıkları altında incelenmektedir. Yapıtın başında bir Ön Söz; Ahmet Caferoğlu”nun Karahanlılar Devri Türk Edebiyatı başlıklı yazısı ve Karahanlı Türkçesi ile ilgili genel bilgiler bulunmaktadır. Çalışmanın son bölümünde Kısaltmalar ve Bibliyografya vardır.