background img
Haz 3, 2018
86 Views

Karahanli Turkcesi Grameri – Necmettin Hacieminoglu Kitabını İndir

Written by

Takriben iki yüz senelik bir vakit dilimini kapsayan Karahanlı Türkçesi, Köktürk ve Uygur Türkçesinin bir devamıdır. Necmettin Hacıeminoğlu”nun Karahanlı Türkçesi Grameri isimli bu çalışması; Divanü Lûgati”t-Türk, Kutadgu Bilig, Kur”an-ı Kerim Çevirisi, Atabetü”l-Hakayık ve Divan-ı Hikmet metinlerine dayanmaktadır. Karahanlı Türkçesi Grameri: Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi, Tümce başlıkları altında incelenmektedir. Yapıtın başında bir Ön Söz; Ahmet Caferoğlu”nun Karahanlılar Devri Türk Edebiyatı başlıklı yazısı ve Karahanlı Türkçesi ile ilgili genel bilgiler bulunmaktadır. Çalışmanın son bölümünde Kısaltmalar ve Bibliyografya vardır.

Karahanli Turkcesi Grameri – Necmettin Hacieminoglu Kitabını İndir

Article Categories:
Akademik Kitaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir