Kamu Ekonomisi Kitabını İndir

tarafından
46
Kamu Ekonomisi Kitabını İndir

Kamu Ekonomisi Kitabının Açıklaması:

Kamu Ekonomisi

Bu kitap, Türkiye’de yayınlanan ilk Kamu Ekonomisi kitabı olup, beşinci baskısını yapmaktadır. Kamu Ekonomisi yaklaşımı, Kamu Maliyesi’nin, İktisat’ın bir alt dalı olarak ele alınması ile ortaya çıkmıştır. Kitap, bir toplumun hayatındaki iki büyük örgütlenme olan devlet ve piyasa ilişkilerini ele alarak kamunun etkin kaynak tahsislerini ve sonuçlarını incelemektedir. Bilindiği gibi devlet, piyasa başarısızlıkları sonucu olarak, kamusal mallar(kamu hizmetleri) sağlamak için kurulmuş bir kurumdur. Aslında piyasa başarısızlıklarının tedavisi için ortaya çıkan devletin müdahalesinin de doğurduğu başarısızlıklar(israf) mevcuttur. Kitap, kamu sektöründe kaynak tahsis mekanizmalarını, dışsallıkları, gelirin yeniden dağılımını, maliyet yarar analizini, beşeri sermaye teorisini (eğitim harcamalarını), vergi teorisindeki gelişmeleri, ele alarak incelemektedir. Bu kitap, Kamu Ekonomisi dersi öğrencileri ve seçme sınavlarına hazırlananlar için Kamu Ekonomisi/Kamu Maliyesi alanında değerli bir referans eserdir.