Kamu Ekonomisi Analizi – Hülya Kirmanoğlu Kitabını İndir

tarafından
147
Kamu Ekonomisi Analizi – Hülya Kirmanoğlu Kitabını İndir

Kamu Ekonomisi Analizi – Hülya Kirmanoğlu Kitabının Açıklaması:

Kamu Ekonomisi Analizi – Hülya Kirmanoğlu

Birinci Bölüm: Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analatik Bir Perspektiften Bakış
İkinci Bölüm: Kamu Kesiminin Yapısı, Bileşimi ve Büyüklüğü
Üçüncü Bölüm: Piyasa Ekonomisinin İşleyiş Modeli Ekonomide Etkinlik ve Adalet Kavramları
Dördüncü Bölüm: Toplumsal Fayda ve Maliyetlerin Ölçülmesi
Beşinci Bölüm: Piyasa Aksaklıkları ve Devletin Rolü
Altıncı Bölüm: Kamu Malları
Yedinci Bölüm: Dışsallıklar
Sekizinci Bölüm: Doğal Tekeller, Regülasyon ve Özelleştirme
Dokuzuncu Bölüm: Ekonomide Gelir Dağılımı ve Gelirin Yeniden dağılımı Politikaları
Onuncu Bölüm: Fayda-Maliyet Analizi
Onbirinci Bölüm: Kamusal Seçiş Teorisi
Onikinci Bölüm: Vergilemede Adalet ve Etkinlik
Onüçüncü Bölüm: Yerel Yönetimler Ekonomisi