Kamu Alacaklarının Takip Ve Tahsil Usulü Ve Uygulaması – Fatih Saraçoğlu Kitabını İndir

tarafından
38
Kamu Alacaklarının Takip Ve Tahsil Usulü Ve Uygulaması – Fatih Saraçoğlu Kitabını İndir

Kamu Alacaklarının Takip Ve Tahsil Usulü Ve Uygulaması – Fatih Saraçoğlu Kitabının Açıklaması:

Kamu Alacaklarının Takip Ve Tahsil Usulü Ve Uygulaması – Fatih Saraçoğlu

İÇİNDEKİLER

1AATUHK Kapsamı, Kavramlar, Görevliler ve Yetkililer 2Kamu Alacaklarının Korunması 3Ödeme 4Tecil, Tehir, Gecikme Zammı 5Cebren Tahsil ve Takip Esasları 6 Menkul Malların Haczi ve Satışı 7Gayrimenkul Malların Haczi ve Satışı 8 İflas Yoluyla Takip ve Konkordato 9Zamanaşımı ve Terkin 10 Yasaklar ve Cezalar