İsmail Hakkı Uzunçarşılı – Osmanlı Tarihi 4 Cilt Kitabını İndir

tarafından
12
İsmail Hakkı Uzunçarşılı – Osmanlı Tarihi 4 Cilt Kitabını İndir

İsmail Hakkı Uzunçarşılı – Osmanlı Tarihi 4 Cilt Kitabının Özeti

İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın Osmanlı Tarihi kitaplarının ilk dört cildi bir arada yer alıyor.

İlk ciltte şimdiye kadar tarihlerimizde toplu olarak gösterilmeyen ve bundan dolayı okuyucuların da toplu bir fikir edinmelerine imkân olmayan Osmanlıların konşulariyle olan münasibat kısmı da kısa olarak topluca gösterilmiştir. Bu kısım Osmanlıların münasibette bulundukları devletlerle Osmanlı devleti arasındaki hadiseleri bir silsile halinde hulâsa etmektedir.

İsmail Hakkı Uzunçarşılı – Osmanlı Tarihi 4 Cilt Kitabını İndir