background img
Şub 11, 2018
75 Views

İsmail Doğan Mayalar ve Türklük Kitabını İndir

Written by

İsmail Doğan  Mayalar ve TürklükYrd.Doç.Dr. İsmail Doğan, alan çalışmalarına devam ediyor. “Kafkasya’daki Göktürk (Runik)İşaretli Yazıtlar”, “Doğu Avrupa’daki Göktürk (Runik) İşaretli Yazıtlar” ve “Atilla’nınTorunları Sekeller”den sonra şimdi de “Mayalar ve Türklük’. Dünyanın bir ucunda da olsaTürklüğün izlerinin peşinde Dr. Doğan. Bu kez Orta Amerika’da, Meksika’da, Belize’de, Yukatanyarımadasında. Onbin, belki de yirmibin sene önce Asya’dan Amerika kıtasına göçmüş olanMayalar arasında Türklüğün izlerini araştırıyor.Kızılderililer ve bilhassa Mayalar, biz Türklerin her vakit alakasını çekmiştir. Belki de mazlû-mun yanında olma özelliğimiz, Amerikan filmlerinde durmadan ezilen, öldürülen, yok edilen Kı-zılderililerle bizim aramızda bir acıma köprüsü oluşturmuştur. Bu sebeple, onları hep kendimizdenbirileri olarak gördük. Atatürk döneminde Türkiye’nin Meksika büyükelçisi Tahsin Bey,tepek kelimesinin, Mayalarda “tepe” mananına geldiğini ve daha bir hayli benzer özelliği raporlarlaAnkara’ya yolladığı zaman, çok heyecanlandık; Tahsin Beye ‘Mayatepek’ soyadını verdik. İsmailDoğan yapıtının girişinde, Kızılderililere alakamızın tarihçesini de veriyor. Osman Nedim Tuna,Mecit Doğru, Ahmet Ali Aslan ve Reha Oğuz Türkkan’ın çalışmaları. Aynı zamanda hiç bilmediğimizbir irtibat da, Amerika’dan Türk dünyasına doğru heyetmiş. Otto Rerigu isimli bir Amerikalı,Kazanlı Tatar bilgini ve Kazan İlimler Akademisi Başkanı İbrahim Halfin’e 1860’larda uzunca birmektup yazarak, Kızılderili dilleriyle Türkçe’de iştirak ettiğini düşündüğü kelimelerin listesinigöndermiş. Ama İbrahim Halfin can verip de onun yerine İlminskiy isimli misyoner oryantalist geçince,Rerigu’nun mektubu, aldırışsız bir alakasızlık dünyasında kaybolmuş.İsmail Doğan, 2005 Mayısı ile Eylülü arasında, dağ tepek dolaşarak Mayaların Çöl, Kiçe, Lakondonkabileleri arasında onların dillerini anlamaya çalışmış; halılarını, kilimlerini resimlemiş;Maya medeniyetinden kalma şehirlerin resimlerini çekmiş. Elimizdeki kitap böylelikle bir araş-tırma yapıtı olmanın yanında, bir albüm niteliği de kazanmış. Esasen inceleme ve resim yoluylatespit, Doğan’ın çalışmalarının başlıca özelliklerinden biridir.Mayalar ve Türklük, “Amerika Yerli Halkları İle ilgili Genel Bilgi, Gazi Mustafa KemalAtatürk ve Türk Dili, Maya Tarih ve Coğrafyası, Mayalar’da Bilim, Mayalar’da Sanat, MayaDilinin Gramer Özellikleri, Maya Dilinde Kelime Yapma Yolları, Mayaca ile Türkçe Ortak KelimelerinTahlili, Meksika’da Türkçe Kaynaklı Yerleşim Birimi İsimleri, Mayaca-Türkçe Sözlük,Bibliyografya, Albüm” bölümlerinden oluşuyor. Bilhassa 116 kelimenin Türkçeyle benzerliğiningösterildiği “Mayaca ile Türkçe Ortak Kelimelerin Tahlili” ile “Mayaca-Türkçe Sözlük” bö-lümleri alaka çekici. Dikkatli bir gözle sözlüğe baktığımızda, bir takım kelimeler arasındaki benzerlik,hemen alakamızı çekiyor. “Açmak, delmek” mananındaki ach, “ırmak, gölet” mananındaki aka’an,“batırmak” mananındaki banah, “çok, çokluk” mananındaki chok’ ve daha pek çok kelimeyi bunaörnek olarak verebiliriz. Doğan, bunları tek tek ele almış; daha önceki ve yeni Türk lehçelerindeki benzerbiçimleriyle karşılaştırmış ve bir takım neticelere erişmiş.

İsmail Doğan Mayalar ve Türklük Kitabını İndir

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir