İslam Hukuk Felsefesi – Abdulvahhab Hallaf Kitabını İndir

tarafından
46
İslam Hukuk Felsefesi – Abdulvahhab Hallaf Kitabını İndir

Prof. Abdülvehab Hallaf, Usulü’l – Fıkh’ına Mısır’ın çağdaş yasalarından da örnekler almış, maddelerini zikretmiştir. Ben bunların bizim yürürlükteki yasalarımızda hangi maddelere tekabül ettiklerinin tesbitini, Ankara Hukuk Fakültesi Doçentlerinden Sayın Yahya Zebunoğlu’ndan rica ettim, kabul emrettiler. Çevirimiz, yapıtın 1954 senenindeki 6. baskısından yapılmıştır. Bu baskının sahife numaralarını tercemeye koyduk ki, aslına bakmak isteyenler kolayca bulabilsinler…(Önsözden)

İslam Hukuk Felsefesi – Abdulvahhab Hallaf Kitabını İndir