background img
Eyl 17, 2018
96 Views

İş Hukuku Uygulaması – Müjdat Şakar Kitabını İndir

Written by

İş Hukuku Uygulaması – Müjdat Şakar Kitabının Açıklaması:

İş Hukuku Uygulaması – Müjdat Şakar

Ünite 1: İş Hukukuna Giriş
Ünite 2: İş Hukukunun Kaynakları
Ünite 3: İş Hukukunun Temel Kavramları
Ünite 4: İş Kanununun Kapsamı
Ünite 5: İş Sözleşmesinin Yapılması
Ünite 6: İş Sözleşmesinin Türleri
Ünite 7: İş Sözleşmesinde tarafların Borçları
Ünite 8: Çalışma Süreleri
Ünite 9: Dinlenme Süreleri
Ünite 10: İş Sözleşmesinin Sona Ermesi
Ünite 11: Süresi Belirli İş Sözleşmesinin Feshi
Ünite 12: Süresi Belirsiz İş Sözleşmesinin Feshi
Ünite 13: Süresi Belirli veya Belirsiz İş Sözleşmelerinin Haklı Sebeple Derhal Feshi
Ünite 14: İş Güvencesi
Ünite 15: Kıdem Tazminatı
Ünite 16: İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Diğer Sonuçları
Ünite 17: Özelliği Olan İşlerde Uygulanacak Kurallar İkinci Kitap: Basın İş Hukuku
Ünite 18: Basın İş Hukukuna Giriş
Ünite 19: Basın İş Hukukunun Gelişimi
Ünite 20: Ülkemizde Gazetecilerin Çalışma Sorunları
Ünite 21: Basın İş Kanununun İş Hukuku İçindeki Yeri ve Kapsamı
Ünite 22: Basın İş Sözleşmesi
Ünite 23: Basın İş Sözleşmesinde Tarafları Borçları
Ünite 24: Basın İş Kanununda Çalışma ve Dinlenme Süreleri
Ünite 25: Basın İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Üçüncü Kitap: Deniz İş Hukuku
Ünite 26: Deniz İş Hukukuna Giriş
Ünite 27: Deniz İş Kanunun Kapsamı ve Deniz İş Sözleşmesi
Ünite 28: Deniz İş Kanununda İşverenin Borçlanması
Ünite 29: Denizde Çalışma ve Dinlenme Süreleri
Ünite 30: Deniz İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sona Ermenin Sonuçları Dördüncü Kitap: Toplu İş Hukuku
Ünite 31: Sendikalara İlişkin Genel Bilgiler
Ünite 32: Sendika ve Konfederasyonların Kuruluşu, İşleyişi ve Sona Ermesi
Ünite 33: Sendika Üyeliği
Ünite 34: Toplu Pazarlık Hukuku
Ünite 35: Toplu Pazarlığın Başlaması
Ünite 36: Toplu Pazarlıkta Anlaşmaya Varılması ve Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması
Ünite 37: Toplu Pazarlıkta uyuşmazlık Çıkması ve Çözüm Yolları
Ünite 38: Toplu Pazarlığın Sonu

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir