İş Hukuku 2 (Toplu İş İlişkileri) – Ünal Narmanlıoğlu Kitabını İndir

tarafından
42
İş Hukuku 2 (Toplu İş İlişkileri) – Ünal Narmanlıoğlu Kitabını İndir

İş Hukuku 2 (Toplu İş İlişkileri) – Ünal Narmanlıoğlu Kitabının Açıklaması:

İş Hukuku 2 (Toplu İş İlişkileri) – Ünal Narmanlıoğlu

Toplu İş Hukukunun Ortaya Çıkışı

Toplu İş İlişkilerinin Ayırdedici Yönleri

Toplu İş Hukukunu Yönlendiren Esaslar ve Anayasal Tercihler

Sendika Kavramı ve Sendikal Kuruluşların Özellikleri

Sendika ve Konfederasyonların Kurulması

Sendika ve Konfederasyonların İç İlişkileri

Sendika ve Konfederasyonun Üyeleri

Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi

Sendika-Üye İlişkileri

Sendikaların ve Konfederasyonların Üst Kuruluş Üyeliği

İşçi-İşveren Kuruluşlarının Katılması veya Birleşmesi

Sendika ve Konfederasyonların Mal Varlıkları-Gelir ve Giderleri

Sendika ve Konfederasyonların Faaliyetleri

İşyeri Sendika Temsilcileri

Sendika ve Konfederasyonların Denetimi

sendika ve Konfederasyonların Sona Ermesi

Genel Bilgiler

Toplu İş Sözleşmesi Tipleri

Toplu İş Sözleşmesi Ehliyeti ve Yetkisi

Toplu İş Sözleşmesinin Muhtevası

Toplu İş Sözleşmesinin Akdedilmesi

Toplu İş Sözleşmesinin Etkileri

Toplu İş Sözleşmesinin Niteliği

Toplu İş Sözleşmesinin Geçersizliği

Toplu İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

İş Uyuşmazlığı Kavramı

İş Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları

Barışçı Çözüm Yolları

Hak Uyuşmazlıklarının Çözümü

Grev Kavramı

Kanuni Grev-Kanun Dışı Grev

Kanun Dışı Grev

Lokavt Kavramı-Kanuni Lokavt-Kanun Dışı Lokavt

Kanuni Grev-Lokavtın Sonuçları

Kanun Dışı Grev ve Lokavtın Sonuçları