Irak Selçukluları Kitabını İndir

tarafından
45
Irak Selçukluları Kitabını İndir

Irak Selçukluları Kitabının Açıklaması:

Irak Selçukluları

Büyük Selçuklu Sultanı Muhammed Tapar Vefat Ettiğinde Geride Beş Erkek Çocuk Bıraktı (18 Nisan 1118). Bunlar Yaş Sırasına Göre Mahmud, Mesud, Tuğrul, Süleymanşah Ve Selçukşah’Tır. Şehzadelerden Büyük Oğul Ve Veliahd Olan 14 Yaşındaki Mahmud, Babasının Yerine Tahta Çıktı (19 Nisan 1118). Ancak Mahmud, Henüz Devleti Yönetecek Yaşta Olmadığı İçin, Emirler Kısa Sürede Onu Kendi Tesirleri Altına Aldılar. Diğer Taraftan Mahmud’Un Şehzadelere Ve Emirlere Üstünlüğünü Kabul Ettiremediğini Gören Amcası Horasan Meliki Sencer, Büyük Selçuklu Tahtını Ele Geçirmek İçin Hazırlıklara Başladı Ve 14 Haziran 1118’De Sultanlığını İlân Etti. İki Taraf Arasında Save’De Yapılan Savaşta Sultan Mahmud Mağlup Oldu (11 Ağustos 1119). Sencer, Yeğeni Mahmud’U Huzuruna Kabul Edip Onu Affetti. Sonrasında Büyük Selçuklu Devleti’Ni Yeniden Düzene Koydu. Buna Göre, Sencer’E Sultanü’L-A’Zam (En Büyük Sultan), Mahmud’A İse Sultanü’L-Mu’Azzam (Büyük Sultan) Ünvânı İle Hitap Edilecekti. Bu Düzenlemeye Göre Sencer, Merv Merkez Olmak Üzere Ülkenin Doğu Kısmının Yanında Rey Şehri İle Mâzenderân Ve Kumis Bölgesini De Kendi Hâkimiyetine Alıyordu. Mahmud’A İse Hemedan Merkez Olmak Üzere Irak-I Acem’İn Bir Kısmı İle Irak-I Arap (Mezopotamya) Ve Suriye, Yani Ülkenin Batı Toprakları Kalıyordu. Böylece Sencer’İn İzni Ve Düzenlemesiyle Selçukluların Yeni Bir Kolu Olarak Irak Selçuklu Devleti Kurulmuş Oldu.