background img
Ağu 25, 2018
67 Views

İlk Müslüman Türk Devletleri Kitabını İndir

Written by

İlk Müslüman Türk Devletleri Kitabının Açıklaması:

İlk Müslüman Türk Devletleri

Hazret-İ Ebû Bekir’Den (R.A.) Sonra Halife Seçilen Hazret-İ Ömer (R.A.) Devrinde De Fetihler Hızla Devam Etti. Irak Ve İran Cephesinde Halid B. Velid (R.A.), Sonra Da Müsennâ B. Hârise (R.A.) Kumandasındaki İslâm Ordusunun Peş Peşe Kazandığı Zaferler Sonunda, İran Yıkılma Safhasına Girdi. Nihâvend Savaşını Müteakip Türkler İle Müslümanlar (Araplar) Arasında İlk Temaslar Başladı (642). Müslümanlar, Horasan’Da Bilhassa Mâverâünnehir Ve Kafkaslar’Da Türkler İle Karşı Karşıya Geldiler.Emevîler Devrinde Türklerle Müslümanlar Arasındaki Mücadeleler Bütün Hızıyla Devam Etti. Hilâfetin Abbasi Hanedanı’Na Geçmesiyle Hemen Bütün Cephelerde Olduğu Gibi Türkler İle Yapılan Mücadeleler De Hızını Kaybetti Veya Tamamen Durdu. 751 Yılında Meydana Gelen Talas Savaşı Türk-Müslüman Münasebetlerinde Bir Dönüm Noktası Oldu. Bundan Sonra Yıllarca Devam Eden Savaşlar Yerini Sulh Devresine Terk Etti. Türklerin Müslüman Olmaları, Türk Ve İslâm Tarihinde Olduğu Kadar Dünya Tarihi Açısından Da Büyük Bir Hadise Teşkil Eder. Eserimizin Birinci Bölümünde Abbasî Devleti Sınırları İçinde Yer Alıp Bu Devlete İsmen Bağlı Yarı Müstakil Türk Hânedanları Olan Mısır’Da Tolunoğulları Ve İhşîdîleri; Azerbaycan’Da Sâcoğulları’Nı; İkinci Bölümde İse Abbasî Devleti Sınırları Dışında Ve Tamamen Müstakil Birer Devlet Olan İdil (Volga) Bulgarları’Nı, Karahanlılar’I, Sâmânîler’İ Ve Gazneliler Devleti’Ni Ele Aldık.

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir