background img
Nis 28, 2018
65 Views

İlişki İçinde “Ben”: Kültür, Aile, Bireyselleşme Ve Psikanalitik Arayışlar – Güler Okman Fişek Kitabını İndir

Written by

İlişki İçinde “Ben”: Kültür, Aile, Bireyselleşme Ve Psikanalitik Arayışlar – Güler Okman Fişek Kitabının Açıklaması:

İlişki İçinde “Ben”: Kültür, Aile, Bireyselleşme Ve Psikanalitik Arayışlar – Güler Okman Fişek

KİTAP HAKKINDA: Batılı psikoloji kuramlarının açık ya da örtük olarak varsaydığı ve idealize ettiği özerk, bağımsız, kendine yeten birey kavramsallaştırması evrensel midir? Batı ve Doğu toplumlarındaki birey ve bireyleşme süreçleri, aile dinamikleri ne kadar benzerdir, ne kadar farklıdır? Türkiye ne kadar Batı, ne kadar Doğu toplumudur? Bütün bunlar psikoterapi pratiğimizi nasıl etkileyebilir? Bu kitap, Güler Okman Fişek’in hem bir klinik psikoloji akademisyeni hem de bir psikoterapist olarak tüm meslek hayatı boyunca imbiklerden geçirerek bu sorular için önerdiği cevaplardan oluşmaktadır. Türkiye’nin ne tipik bir Batı toplumu ne de tipik bir Doğu olmadığı, özgün bir bileşim olduğu, bu bileşimin en iyi ailevi benlik gibi bir benlik katmanıyla anlaşılabileceğini anlatıyor Güler Hoca. Günümüz Türkiyesi’nde sert hiyeraraşik sosyal yapı ve aile formlarının geleneksel formlara göre daha gevşemiş olmakla birlikte, aile dinamiklerinde yakınlık/bağlılık ihtiyaçlarında o denli azalma gözlenmiyor ve bu özgün durum kısmen bireyselleşmiş ailevi benlik yapısını ortaya çıkarıyor. Benlik kurguları her zaman sosyo-kültürel bağlamlarında ele alınıyor. Güler Hoca, kuramsal çatısını kurarken, Alan Roland’ın kültürlerarası psikanaliz yaklaşımından, ilişkisel psikanalizden, aile sistemleri yaklaşımından ve Türkiye toplumu üzerine aile/ benlik konularında yapılmış birçok araştırmadan faydalanıyor. Kitabın son bölümlerinde ise bol vaka malzemesi ile desteklenmiş olarak bütün bu evrensele dayanan yerel bilginin psikoterapi pratiğimizde nasıl kullanılabileceğini gösteriyor. Bu sayede, hangi ekolden olursa olsun, Türkiye’de psikoterapi yapma derdi olan herkesin çok şey öğrenebileceği bir kitap ortaya çıkmış oluyor. – Murat Paker

YAZAR HAKKINDA: Güler Okman Fişek, klinik psikoloji doktorasını ABD’de 1973’te almış ve 1977 sonuna dek aynı ülkede lisanslı klinik psikolog olarak çalışmıştır. 1977-2012 tarihleri arasında çalıştığı Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden emeritus profesör olarak emekli olmakla birlikte kısmi statüde ders vermeye devam etmektedir. Fişek 1994’te ülkenin ilk akademik psikolojik hizmet merkezi olan Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni kurmuştur. 2006-2014 arasında Türk Psikologlar Derneği Akademik Akreditesyon Komitesi’nin kurucu başkanlığını yapmış, Avrupa Psikologlar Dernekleri Federasyonu (EFPA) nezdindeki çalışmalarıyla Türkiye’de psikologlar için psikoloterapi uzmanlığı sertifikasının edinilmesine öncülük etmiştir. 2010 tarihinden beri EFPA EuroPsy Psikoterapi Ödüllendirme Komitesi üyesidir. Çeşitli ulusal ve uluslararası derneklerde üyeliği vardır. Akademik çalışmaları ve eserleri kültürel bağlam içinde benlik gelişimi ve aile içi ilişkiler, psikoterapi süreçleri ve kültür konuları üzerinde yoğunlaşmıştır.

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir