Ilber Ortaylı – Osmanlı Devleti’nde Kadı Kitabını İndir

tarafından
11
Ilber Ortaylı – Osmanlı Devleti’nde Kadı Kitabını İndir

1947 seneninde doğdu. SBF (1969) ile DTCF Tarih Bölümü’nü bitirdi. Chicago Üniversitesi’nde master çalışmasını Prof. Halil İnalcık’la yaptı. “Tanzimat Sonrası Yerel İdareler” ile doktor, 1979’da “Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu” çalışmasıyla da doçent oldu. 1983’te istifa etti. Viyana, Cambridge, Oxford ve Tunus üniversitelerinde konuk öğretim azalığıyla beraber seminerler ve konferanslar verdi. Yerli ve yabancı ilmi mecmualarda Osmanlı tarihinin 16. ve 19. asırı ve Rusya tarihiyle alakalı yazılar yayımlandı. 1989’dan beri SBF’de İdare Tarihi bilim dalı başkanı olarak görev yapmaktadır. Ortaylı, Beynelmilel Osmanlı Etüdleri komitesi idare heyeti azası ve Avrupa İronoloji Cemiyeti azasıdır.Ortaylı’nın yapıtları: Türkiye İdare Tarihi (TODAİE Yayınları), Osmanlı Kadısı (Turan Yayınevi), Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu (İletişim Yayınları), İmparatorluğun En Uzun Asırı (İletişim Yayınları), Ananeden Geleceğe (Hil Yayınları), Studies on Ottoman Transformation (ISIS Yayınları), İstanbul’dan Sayfalar (İletişim Yayınları), Osmanlı İmparatorluğu’nda Mahalli Yönetim (TODAİE Yayınları).