background img
Şub 9, 2018
76 Views

İlber Ortaylı Avrupa ve Biz Kitabını İndir

Written by

İlber Ortaylı Avrupa ve Biz Türkiye’de hemen bütün partilerin üstünde uzlaştıkları kalıcıpolitika Avrupa Birliği’ne giriştir; hem de politik hayatımızcia AvrupaBirliği’ne karşı olmak kuvvetle telaffuz edilemez, Avrupa Birliği’nekarşı olarak politika yoluna çıkanlar dahi bugünkü hükümet etraf­‘lerinde görüldüğü üzere, AB yolunda ehemmiyetli tavizler vererek uzlaş­mayı seçenek etmişlerdir. Gerçekte de bu konuda ne ciddi bir siyasetizlenmiş, ne de ciddi sloganlar atılmıştır.Medyada Avrupa karşıtlığı ancak temkinli bir üslupla ele alını­yor. Genelde AB karşıtlığı ciddi bir muhtevayla yürütülemiyor. AslındaAB taraftadığı için de aynı şeyi söylemek gerekir. Asallı tahlilleryapılmamaktadır. Kaldı ki AB artık yalnızca bir iktisadi birlik, birsiyasi ortak hareket olmaktan öteye kültürel bir yapılanma oldu­ğu halde; Türkiye, Avrupa ile ortak kültürel tarihini incelemeyealmamıştır: Bu kitapta bir başlangıç tecrübesi söz konusudur.1990’lı senelerin başında, o vakitki TC Merkez Bankası Eğitimİşleri Genel Müdür Yardımcısı olan okul arkadaşım ve arkadaşım Dr.Mehmet Özdemir’in teşvikiyle mali bürokrasimizin mensuplarınabu konuda konferanslar vermeye başlamıştım. Bu seminerler bilaharebasıldı. Üzerlerinde çalışmak, onları derierken yine ele almakise vakte bırakıldı. Doğrusu bu vakit uzun sürdü. Kimi konularınuzun bir süreç içinde derlenip sunulması gerekir.1960’ların başında Ortak Pazar’a yanaşan Türkiye, moda deyimlekalkınan ülkelerdendi. İnsanlarımız ve gençliğimiz Türkiye’ninkalkınması ile ilgili umutsuzdu. Unutmayalım, elektriksizbir Türkiye’den söz ediyoruz. 40 sene içinde Türkiye yapısal birdeğişiklik geçirdi. Ne var ki kültürel değişim, endüstri ve ticaret kadardengeli değildir. AB ülkelerinin ise, bu alanda bizden çok da­. ha uzak bir yerde durduğu anlaşılıyor. Geçen müddet içinde Türkiyekamuoyu, kamusal ve özel müesseseler aradaki farklılıkları, değişiminyarattığı meseleleri tartışmayı hep savsaklıyorlar.Bu mütevazı çalışmayı Sayın Suna Kıraç’a ithaf ediyorum. Bunundostluğun ötesinde bir nedeni var; çalışma disipliniyle, dosyasınahakim olmasıyla Türkiye sanayiinin içinde düşünen, olaylarıizleyen ve ciddiyede kaydeden bir endüstri duayenidir. Koç grubununkültürel hayattaki kururnlaşması da büyük ölçüde onun karadanve ısrarlı takibiyle yürümüştür.Ümid edelim, bu çalışma tartışma yaratacak bir tecrübe olur.

İlber Ortaylı Avrupa ve Biz Kitabını İndir

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir