background img
Şub 11, 2018
88 Views

İdris Küçükömer Batılılaşma ve Düzenin Yabancılaşması Kitabını İndir

Written by

İdris Küçükömer  Batılılaşma ve Düzenin Yabancılaşması Bu kitapçık, Akşam Gazetesinde 14-17 Ekim 1968 tarihleri arasında “OrtanınSolu” tecrübe et akımı tenkit etmek üzere yayınlanan dört yazının genişletilmesiyleortaya çıkmıştır.Buna girişmemde asıl sebep, yazıların yayınlanmasından sonra çeşitliçevrelerden gelen dilek ve ısrarlardır.Dört yazı içinde bence, “Osmanlılarda Kapitalist Düzene Neden Geçilemedi?”isimli mekale asaldır. Ve ilerde vesikalarıyla ayrı bir kitap halinde yayınlanacaktır.Elinizdeki şu kitapçıkta, Osmanlı ve dolayısıyla Cumhuriyet düzeninin nasılyabancılaştırılmış bir düzen olduğunu ve bunun neticelerini özet olarakaçıklamak istedim. Bana göre, düzenin yabancılaştırılması ile bugüne kadargözlediğimiz batılaşmak aynı görünmektedir. Bu ters düşen hareket karşısında,büyük halk yığınlarının kendilerini savunma cephesi gittikçe heyetmiştir. Ve bucephe İslamcı olarak içe dönük ve kapalı olmaya itilmiştir. İşte bu ikileşmeningetirdiği neticeleri da izah etmekte faydalık gördük. Anlatmak istediğim de budur.Bu küçük kitabın başlangıcında okuyucuyu yoracak bir anlatımla karşılaşılabilir.Zira, bu bölüm büyük ölçüde, uzun tarihi bir sürecin izah etmesinde, bir ilkyaklaşımı özet olarak verir. Şayet okuyucu, sabırlı olabilirse, daha sonrakibölümlerde düğümlerin bize göre olan çözümünü bulacaktır. Çözümlemeyeçalışırken, tarihi yoğurmak isteyen kişi veyahut grupların tarih içinde nasılyoğrulduklarını da göstermek istedim. Emel, aynı zamanda bir takım kişi veyahut guruplarıkınamak değildi. Ancak kullanmaya çalıştığım metod, izah eden sonuçlarıgetirdi.Kitapçık hazırlanırken hoca olarak, arkadaş olarak İhsan Ada, Prof. Dr. Tarık ZaferTunaya, Doç. Dr. Halil Sahillioğlu, Nurkalp Devrim, Dr. Mahir Kaynak, Dr. A. S.Akat, Mehmet Genç, Hüseyin Özdeğer, Enver Meriçli ve Tektaş Ağaoğlu’nun konuüzerinde tartışmalarda ve belgeler hususunda değerli yardımları olmuştur.Kendilerine teşekkür ederim. Ancak burada mevcut iddiaların alana getirdiğibütünün sorumluluğu elbette arkadaşlara ait değildir.Şayet bu kadarı ile, Türkiye’de hali hazırda mevcut cephe, sınıf ve bağımsızlıkmeselelerinin anlaşılmasına, ancak ana bazı çizgilerle yardımım olursa bu, mutlukişi olmama yeter.

İdris Küçükömer Batılılaşma ve Düzenin Yabancılaşması Kitabını İndir

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir