İçtihatlı İnşaat Hukuku Ve Kat Karşılığı İnşaat – Cengiz Kostakoğlu Kitabını İndir

tarafından
44
İçtihatlı İnşaat Hukuku Ve Kat Karşılığı İnşaat – Cengiz Kostakoğlu Kitabını İndir

İçtihatlı İnşaat Hukuku Ve Kat Karşılığı İnşaat – Cengiz Kostakoğlu Kitabının Açıklaması:

İçtihatlı İnşaat Hukuku Ve Kat Karşılığı İnşaat – Cengiz Kostakoğlu

*İmar Mevzuatı

*İnşaat Sözleşmelerinin Oluşumu ve Sözleşmenin Şekli

*Arsa payı karşılığı kat yapım sözleşmelerinin şekli ve akdin geçerliliği koşulları

*Sözleşmelerin tâdili şekli ve ispatı

*Ön anlaşmalar ve sözleşme hükümlerinin yorumu

*İnşaat sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda görevli ve yetkili mahkemeler ve Davada Husumet

*Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde inşaat öncesi pay devri ile ilgili uyuşmazlıklar

*İnşaat hazırlıkları

*Müteahhidin işe başlama zamanı ve inşaat süresi

*Müteahhidin işe özen göstermesi borcu

*Genel olarak borçlu temerrüdü, ceza ve zarar ile menfi zarar tanımları

*Müteahhidin ayıba karşı tekeffül borcu

*Müteahhidin inşaatı teslim borcu

*Akdin feshi ve hukuki sonuçları

*Yapılan işin bedeline dair müteahhidin hakları

*Kat karşılığı inşaatın sözleşme dışı büyük veyaküçük yapılmasında paylaşımın dengelenmesi

*Kat karşılığı yapılmakta olan inşaattan daire satın alan üçüncü kişilerin hakları

*İnşaat sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda zamanaşımı ve faiz

*Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamındaki Konut İnşaatları Satışında Satıcının ve Finansman Kuruluşları ile Tüketici Alıcıyı Koruyucu Özel Hükümler