İcra Ve İflas Hukuku – M.Kamil Yıldırım;Nevhis Deren Yıldırım Kitabını İndir

tarafından
48
İcra Ve İflas Hukuku – M.Kamil Yıldırım;Nevhis Deren Yıldırım Kitabını İndir

İcra Ve İflas Hukuku – M.Kamil Yıldırım;Nevhis Deren Yıldırım Kitabının Açıklaması:

İcra Ve İflas Hukuku – M.Kamil Yıldırım;Nevhis Deren Yıldırım

İcra Hukuku isimli sistematik kitabın 7. basısına Külli Takip Hukuku konuları olan İflas Hukuku, Konkordato Hukuku, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin yeniden yapılandırılması ve nihayet tasarrufun iptali davaları başlıklarını içeren 33 paragraftan oluşan ikinci bir kitap eklenmiştir.

Konu Başlıkları
Borç için Takip Hukukuna Giriş
Hukuki Çareler
Takip Prosedürün Genel Esasları
Giriş Muhakemesi
Borçlunun Maddi Hukuk Yönünden Korunması
Haciz Yoluyla Takip
Paraya Çevirme
Özel Takip Yolları
İlamların İcrası
İcra Takibinin Teminatı