background img
Mar 26, 2018
683 Views

Her Yönüyle C# 7.0 – Volkan Aktaş Kitabını İndir

Written by

Her Yönüyle C# 7.0 – Volkan Aktaş Kitabının Açıklaması:

Her Yönüyle C# 7.0 – Volkan Aktaş

Her Yönüyle C# 7.0 – Volkan Aktaş Günümüz bilişim dünyasında programlama dillerinin etkisi oldukça yüksektir. Programlama, insanların hayatını kolaylaştıran ürünler üretmek için kullanılan bir araç olmuştur. C#, C dil ailesinden gelmektedir. Microsoft tarafından geliştirilen C#, en kısa süre içerisinde nesne yönelimli dillerin içinde en gelişmiş programlama dillerinden biri olmayı başarmıştır. Elinizdeki kitapta, C# .NET’in son sürümü olan 7.0 sürümü Visual Studio 2017 programı kullanılarak yenilikleri ile birlikte anlatılmıştır. C#.NET’in temel özelliklerinden başlanarak orta seviyelere kadar birçok özellik uygulamalarla işlenmiştir. Buözellikler içerisinde C# .NET’in daha önceki sürümlerinden gelen özellikler olduğu gibi, 6.0 sürümü ile gelen yenilikler de yer almaktadır.Kitapta konu sıralaması, programcılık mantığının doğru yöntemlerle gelişimine katkıda bulunacak şekilde hazırlanmıştır. Kitap, tamamı denenip çalıştırılmış olan örneklerle desteklenerek okuyucuların konuları daha iyi kavraması sağlanmaya çalışılmıştır. CD içerisindeki videolu anlatımlarla da, okuyucuların edindikleri birikimlerini, uygulamaya dökebilecekleri proje örneklerine yer verilmiştir. • .NET Geliştirme Ortamı • System.Drawing Sınıfı • Kod Yazmaya Giriş • Yazdırma İşlemleri • Konsol Ekranı • Metotlar • Sabitler ve Değişkenler • Genişletme Metotları • Kullanıcı Tanımlı Veri Tipleri • Class Yapısı • Struct Oluşturmak • User Control Hazırlama • Enum Ouşturmak • Registry İşlemleri • Boxing ve UnBoxing • Word ve Excel Programlarını Kullanmak • Operatörler • İşletim Sistemi Kaynaklarına Erişim • Kontrol Yapıları • Windows Management Instrumentation • Döngüler • Dosya ve Klasör İşlemleri • Diziler ve Koleksiyonlar • Veri Tabanı İşlemleri • Hata Denetimi • Sorgular • Formlar ve Kontroller • LINQ • Diyalog Pencereleri • Threading • String İşlemleri • Paralel Programlama • Tarih – Zaman Metotları • Matematiksel Metotlar • Regular Expressions • Resource Dosyaları • Pattern Matching • Tuple Deconstruction • Setup Hazırlama • ve Daha Fazlası Yazar Hakkında: Volkan AKTAŞ 1976 Mersin doğumlu olup aslen Diyarbakır Ergani’lidir. Lise öğrenimini Mersin Atatürk Teknik Lisesi Bilgisayar Bölümünden, üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği bölümünden mezun olarak tamamlamıştır. 1999-2003 yılları arasında Şanlıurfa Merkez Endüstri Meslek Lisesi’nde bilgisayar öğretmeni olarak görev yapmış olup, 2003 yılından bu yana da Mersin’de görev yapmaktadır. Halen Mersin Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapmaktadır.Visual Basic .NET, C#, Visual C++, Python dilleri ve Arduino ve Raspberry Pi kartları ile aktif olarak uygulamalar geliştirmektedir. Ayşe AKTAŞ ile evli olup Talha ve Sümeyye adlarında iki çocuğu vardır. Makale ve uygulamalarını www.volkanaktas.com adresinde yayınlamaktadır.Yazarımızın KODLAB’tan daha önce VisualBasic.NET 2010, C# ile Visual Studio 2010, Her Yönüyle C# 4.0, Her Yönüyle C# 5.0, Her Yönüyle C# 6.0, ASP.NET MVC4 ve Raspberry Pi kitapları çıkmıştır.

C ve C++ programlama dillerinin etkileşimi ile oluşan ve yazılım dünyasında sıklıkla tercih edilen C#, Java dili ile de pek çok ortak özelliğe sahiptir. İnsan hayatını kolaylaştırmada önemli rol oynayan programlama dilleri ile pek çok platformda nitelikli tasarım ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirilebiliyor. Microsoft tarafından geliştirilen C# programlama dili kısa sürede popüler olan nesne tabanlı bir yazılım dili özelliği sunuyor. .NET platformuna uygun olarak türetilmiş olan bu dil; platformdan bağımsız, kullanımı kolay, %100 nesneye yönelik, gelecek tabanlı uygulamalar için uygun, verimli ve modern özellikleri ile sıkça tercih ediliyor. 

.NET Framework çalışma ortamı için tasarlanmış olan C# dili, Java diline benzer bir çalışma mantığı ile işlemleri gerçekleştiriyor. Java dilinde byte sistemine çevrilen kodlar, Java sanal makinesi yardımı ile işletim sisteminin istediği koda çevrilerek çalıştırılabiliyor. .NET platformunda ise kodlar Microsoft ara dili dosyasına dönüştürülüyor, dosya içinde derlenen kodlar ise Assembly diline dönüştürülerek çalıştırmak istendiğinde MSIL kodlarını aktif hale getiriyor. Ortak çalışma dili anlamına gelen bu sistem C# dilini taşınabilir formatta sunma ve diğer dillerle uyumlu bir şekilde çalıştırma mantığına dayanıyor. 

Konsol uygulamaları, Windows Form uygulamaları (Ado.Net), Web form uygulaması (Asp.Net), Mobil uygulama, Web servisleri ve DLL yazma gibi alanlarda rahatlıkla tercih edilebilen C#, son sürümü olan 7.0 ile yepyeni özellik ve eklentilerle bir arada sunuyor. Kitapta Visual Studio 2017 programı kullanılarak anlatılan dil, okuyuculara en kapsamlı bilgiyi sunmayı amaçlıyor. Tamamı denenerek oluşturulmış olan örneklerle zenginleştirilen Her Yönüyle C# 7.0 – Volkan Aktaş kitabında okuyucuların konuyu daha iyi kavraması için bir CD de yer alıyor. CD içinde yer alan video anlatımlar konuları görselleştirirken aynı zamanda okuyucuların çeşitli uygulamaları projelere dökebilecekleri alıştırmalar da içeriyor. 

Her Yönüyle C# 7.0 – Volkan Aktaş tarafından 2017 yılında hazırlanan bir kaynak. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği mezunu olan Volkan Aktaş, bilgisayar öğretmenliği yapmasının yanı sıra .NET, C#, Visual C++, Python dilleri, Raspberry Pi ve Arduino kartları ile pek çok uygulama geliştiriyor. Yazarın kitapları arasında Her yönüyle C++ 4.0, Her yönüyle C++ 5.0, Her yönüyle C++ 6.0, Visual Basic.Net 2010, C# ile Visual Studio 2010, ASP.NET MVC4 ve Rasperry Pi gibi programlama dillerinde önemli sayılan kaynaklar yer alıyor.

.NET geliştirme ortamı bilgileri ile başlayan Her Yönüyle C# 7.0 kitabında System.Drawing sınıfı ve kod yazmaya giriş başlıkları detaylandırılıyor. Yazdırma işlemleri, konsol ekranı ve metotlar ayrıntılı şekilde ele alınıyor. Sabitler ve değişkenler ile kullanıcı metotlarının yanında class yapısı ve structure oluşturma gibi önemli bilgilere de yer veriliyor. User control, enum ve registry işlemleri, boxing ve unboxing uygulamaları ile temel bilgiler sonlandırılıyor. Word ve Excel, operatörler, işletim sistemi kaynaklarına erişim ve kontrol yapıları her yönüyle ele alınıyor. Dosyalar, klasörler, dizi ve koleksiyonlar C# dilini daha iyi kavramayı sağlarken hata denetimi, form ve kontroller başlıkları da program hakimiyetini artırmaya yönelik önemli bilgiler içeriyor. İleri seviyelere yönelik olarak threading, string işlemleri, paralel programlama, matematiksel metotlar ve pattern matching özellikleri ise C# programlama dili hakkında derinlemesine bilgi edinmek isteyenlere hitap ediyor. 

.NET programlama dilini temel özelliklerinden başlayarak öğrenmek isteyen, C# dli hakkında bilgi dağarcığını geliştirmeyi hedefleyen ve .NET'in daha önceki sürümlerinden başlayarak son sürümlerine kadar geniş ve kapsamlı bir inceleme gerçekleştirmek isteyenler için  iyi bir kaynak olan kitap, programcılık mantığının doğru yöntemlerle gelişmesine katkıda bulunuyor.

Article Categories:
Genel

Comments to Her Yönüyle C# 7.0 – Volkan Aktaş Kitabını İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir