Harf İnkılabı Sonrası Türk Romanında Yapı Ve Tema Kitabını İndir

tarafından
49
Harf İnkılabı Sonrası Türk Romanında Yapı Ve Tema Kitabını İndir

Harf İnkılabı Sonrası Türk Romanında Yapı Ve Tema Kitabının Açıklaması:

Harf İnkılabı Sonrası Türk Romanında Yapı Ve Tema

1929 ve sonrasını kapsayan yıllar, Türk sosyal ve siyasal hayatında birçok yeniliğin yapıldığı dönemlerin başlangıcını oluşturur. Cumhuriyet’in ilânıyla birlikte hayata geçirilen inkılâpların arasında sanat hayatını en çok etkileyen ‘Harf İnkılâbı’ olmuştur. Bu çalışmadaki amacımız, Harf İnkılabından sonra, yeniliklerin romana ne kadar yansıdığını tespit etmektir. Ayrıca romanımızın bu yıllar arasındaki görünümünü, toplumsal ve siyasal meselelere yaklaşımlarını ve birikimini ortaya çıkarmaktır.

Bu dönemde, daha önceki yıllara göre bir tema çeşitliliği dikkati çeker. İmparatorluktan Cumhuriyet’e geçişte yaşanan problemler üzerinde yoğunlaşan temaların yanında, Anadolu ve sorunları, eğitim, çağdaşlaşma gibi konuları kapsamaktadır. Köye yöneliş ve köy sorunlarını anlatan romanların ilk gerçekçi örnekleri de bu dönemde ortaya konulmuştur.

Romanlarda öne çıkan bir diğer özellik, bireysel temaların azlığıdır. Gerçi aşk teması çevresinde şekillenen popüler romanlar bu devrede bir hayli fazladır. Ancak romanlarda bu temalar sosyal hayatın değişmesiyle ilintili olarak yansıtılmaya çalışılmıştır. Bu dönemin bir diğer özelliği de romana ilginin giderek artmasıdır.